Ingen elever får tilbudet

Kunnskapsløftet åpner for at fylkeskommune og kommune skal vurdere om det bør opprettes en ordning for ekstra flinke ungdomsskoleelever i kommunen. I Volda er det ikke gjort noe.

Av Karoline Marie Buer 29/02 2012, 15:23

Volda Ungdomsskule
Volda Ungdomsskule
Volda ungdomsskole ligger en kjapp gåtur fra den videregående skolen, så avstand er ikke problemet.

Problemet med tilbudet ved flere skoler er at det er for langt mellom ungdomsskolen og den videregående skolen, slik at elevene må ha skyss når de forlater sin skole for å følge undervisninger et par ganger i uken ved de nærliggende videregående skolene.

Les også at: Kun 0,05 prosent får benytte ordningen

Knappe fem minutter

Lange avstander er ikke tilfellet i Volda kommune. Det er omlag 450 meter mellom de to skolene, og rektor ved Volda videregående, Trond Hjelseth, sier at skolen har kapasitet til å ta imot elever fra ungdomsskolen.

- Det er 99 prosent sannsynlig at det er praktisk mulig å gjennomføre en slik ordning, sier Hjelseth.

Han har hørt om tilbudet nedfelt i Kunnskapsløftet, og mener det er en fin ordning som vil motvirke understimulans av elever som er faglig flinkere enn jevnaldrende barn.

FAU uvitende

Foresatte i FAU-styret ved Volda ungdomsskole kjente ikke til det mulige tilbudet. Skolen har ikke informert om at det går an for flinke elever å tre inn i videregående skoleklasser, for å så hoppe rett inn i 2.-klasse når de året senere begynner på videregående selv.

- Det er like viktig å gi et godt tilbud til elever som ligger foran, sier FAU-leder ved Volda ungdomsskole, Gaute Øvereng.

Ser ikke behovet

Rektor ved Volda ungdomskole
Rektor ved Volda ungdomskole
Rektor ved Volda ungdomsskole, Kai Raaberg, er skeptisk til nytten av tilbudet.

Rektor ved Volda ungdomsskole Kai Raaberg har ikke mottatt forespørsler fra hverken foreldre, faglærere eller elever som selv ønsker å utfordres ytterligere. Raaberg tror elevene allerede har nok med de fagene de har. Informasjon om tilbudet har derfor uteblitt.

- Jeg ser ikke helt poenget. Det blir mye å organisere for en veldig liten del av den totale elevmassen, sier Raaberg.

Bør bli informert

Selv om rektor ved en skole mener det ikke er elever som kan dra nytte av tilbudet bør foreldre og elever likevel bli informert om at det finnes et tilbud for ekstra flinke elever, mener professor i pedagogikk Peder Haug.

- Det er alltid ulike syn på hvorvidt en elev er flink nok til å bli ytterligere faglig utfordret, og det bør vurderes av flere folk, sier Haug.

Haug mener det er rart at ikke FAU har kjennskaper til tilbudet og at det er skolens ansvar å informere om at et slikt faglig tilbud finnes. Uansett om det anses at skolen har potensielle elever eller ei.

Har du barn som kunne benyttet ordningen? Benytt gjerne kommentarfeltet.

Har kjennskap til ordningen

Håvard Bakke Bjerkevik
Håvard Bakke Bjerkevik

Rektor Kai Raaberg har hatt kjennskap til Kunnskapsløftet, og ordningen, siden han ble innsatt som rektor ved Volda ungdomsskole skoleåret 2006/2007, og hevder det sporadisk prates med faglærere for å kartlegge om det finnes elever som kan dra nytte av ordningen.

- Det har ikke vært noen elever som har kunnet benyttet seg av ordningen i løpet av min tid som rektor.

Hva med Abel-konkuransedeltaker Håvard Bakke Bjerkevik, som gikk her på skolen i 2006/07?

- Han er et veldig spesielt tilfelle.

Er du sikker på at det ikke går noen elever på skolen i dag som kunne benyttet ordningen.

- Nei det kan jeg ikke være sikker på.

Selv om rektor ikke er sikker, er det i følge flere faglærere på skolen, elever som kunne ha utviklet seg enda mer gjennom å bli tilbudt større utfordringer.

 

Les Aftenpostens sak om to elever som benytter seg av tilbudet.