10 skadde i trafikken i august

10 skadde i trafikken i august

Totalt på Søre Sunnmøre var det 10 personer som havnet i trafikkulykker forrige måned.

Nylig kom Statistisk Sentralbyrå(SSB) ut med statistikk over veitrafikkulykker med trafikkskade.

I Volda var det seks personer som kom til skade i trafikken i august. Ingen av ulykkene blir betegnet som alvorlige. Etter en sommer uten noen ulykker, var det første gang siden mai at noen krasjet i trafikken i Volda. Også i Hareid ble noen skadd på veien i august. Der var det fire som var uheldige.

Ulykker nesten fordoblet siden 2017

41 personer har skadet seg totalt i trafikken på Søre Sunnmøre de siste seks månedene. Det er nesten en dobling siden i fjor. Da var det 24 ulykker i løpet av de samme månedene.