– Det er der utfordringer ligger med færre elever, færre grupper og færre lærere

500 000 kr kuttes fra Volda læringssenter

Volda læringssenter holde hus i Hamna 20. FOTO: Vilde Kråkenes

Volde kommune er best når det kommer til integrering i Møre og Romsdal, men dette kan endre seg. For 500 000 skal nå kuttes i budsjettet til Volda læringssenter.
 

Nedleggelsen av asylmottak for voksne ble vedtatt i 2016 og asylmottak for enslige mindreårige forsvant i 2019. Det er dette som har bidratt til å redusere inntektene til læringssenter på kort tid.

Volda læringssenter har allerede måtte gjøre kutt i opplæringen og ansatte. For det læringssenteret bruker mest penger på er undervisningen, lærere og programrådgivere. Programrådgivere har som jobb å følge opp deltakerne og gi veiledning til hver enkelt.  Hovedårsaken til kuttet er at det kommer færre flyktninger til Volda.

Vi hadde mange elever når det var asylmottak, da kunne vi ha ti og tolv grupper. Færre flyktninger betyr at vi må redusere i vårt tilbud, vi har mange færre grupper. Men spriket i elevgrupper er den samme. Fra de som ikke kan noe fra før til de som er kjempe flinke. Dette spriket blant nivået i klassene er det som gjør det utfordrerne, sier assisterende rektor Kjell Tore Aarstad.

 

Volda på topp

Volda sitt introduksjonsprogram er akkurat nå best i Møre og Romsdal med hele 71% måloppnåelse i forhold til hvor mange som kommer seg i arbeid etter programmet er avsluttet. Dette er over gjennomsnittet som på landsbasis ligger på 63%.  Men selv om Volda har gjort det så bra, skal det årlig kuttes 500 000 kr i budsjettet til Volda læringssenter, skriver Mørenytt.

BEKYMRET: - synd det skal bli færre lærere, mener Walid Almohammad. FOTO: Vilde Kråkenes

Vi snakket med en av de mer ivrige elevene på voksen opplæringen som allerede har vært igjennom introduksjonsprogrammet, Walid Almohammad (24 år). Han uttrykte sin bekymring om dette kan medføre kutt i ansatte, som igjen vil gå utover opplæringen.                         

– Det var to lærere per gruppe når jeg var der. Dette er viktig, for alle trenger hjelp og har et forskjellig behov som skal dekkes. Derfor er det synd det skal bli færre lærere, sier Walid Almohammad.

Kommunen skal som hovedregel tilby minst 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Walid Almohammad er en som har jobbet hardt og er fornøyd med den opplæringen han fikk.

– Det er bra! Jeg fikk fast jobb så jeg var veldig heldig, sier Walid Almohammad.

 

Hva brukes pengene på?

Blant deltakerne som kommer til Norge spriker det i deres skolefaglige bakgrunn. Dette skaper økonomiske utfordringer.

– Vi har akkurat nå en del elever, som ikke kan det latinske alfabetet. Så de har en gruppe for disse, for det kan ikke være mange elever i en klasse. Dette tar en del ressurser, men den må vi ha, sier assisterende rektor Kjell Tore Aarstad.

 Språkferdighetene er beskrevet på fire nivåer i norsk lov: A1, A2, B1 og B2, hvor A1 er det laveste. Nivå B1 kreves for at elevene med utdanning fra før, skal kunne få lov til å starte på en høyskole.

– I motsatt ende er det elever med høyere utdanning som de har fra hjemlandet sitt, som ønsker å nå et B1 resultat. Sier assisterende rektor, Kjell Tore Aarstad.

 

 Bakgrunnen for budsjettkuttet 

                                      IKKE BEKYMRET: Oppvekstsjef for Volda kommune, Per Ivar Kongsvik.
 IKKE BEKYMRET: Oppvekstsjef for Volda kommune, Per Ivar Kongsvik. FOTO: Volda Kommune

 

– Kuttet skjer fordi det kommer færre flyktninger. Av den grunn så følges det naturlig at behovet for programrådgivere går ned. Derfor er det lagt inn i budsjettet at vi skal redusere tallet på programrådgivere til høsten 2020, sier oppvekstsjef for Volda kommune Per Ivar Kongsvik.

På grunn av de økonomiske forholdene til Volda, så må det kuttes på flere driftsområder i kommunen. Volda læringssenter ble et av valgene, og Per Ivar Kongsvik mener at dette ikke skal påvirke eller ha konsekvenser for opplæringen.

– Dette skal ikke skal gå utover noen siden det er færre som skal følges opp. Så da kan vi ha færre programrådgivere, slik at tilbudet skal ikke bli noe dårligere, sier Per Ivar Kongsvik.

 

Andre faktorer spiller inn

De 500 000 kr som blir trukket fra budsjettet i årene framover og kuttet i ansatte kan ha en innvirkning på de framtidige resultatene, men oppvekstsjef for Volda kommune Per Ivar Kongsvik mener det er andre faktorer som spiller inn.

– De siste årene har man hatt veldig ressurssterke elever som har hatt bra skolegang fra før. Men nå er det gjerne elever med en annen bakgrunn og langt mindre skolefaglig bakgrunn. Så da er det ikke sikkert vi klarer å oppnå de samme resultatene, sier Per Ivar Kongsvik.

Assisterende rektor Kjell Tore Aarstad sier seg enig at kuttene er helt naturlig når det kommer færre elever, og han er ikke sikker på om deltakerne vil merke at det blir kutt. Men det finnes også visse utfordringer.

– Det lærerne nå til dags vil oppleve som utfordrende er at vi har så mange ulike elever med forskjellige behov plassert i samme gruppe. Det er der utfordringer ligger med færre elever, færre grupper og færre lærere. Så får vi se hvordan dette påvirker våres målsetting når det gjelder å få flest mulig ut i arbeid, sier Assisterende rektor Kjell Tore Aarstad.