Skulle renovere med asbest også i Aasen-bygget

Aasen prosjektet

NYE OPPLYSNINGER: Det er ikke lys i enden av korridoren i Aasen bygget Foto: Foto Erling Rognhaugen

Aasen-bygget i Volda skulle bygges om mens ansatte og studenter jobbet i bygget. Men en av entreprenørene som skulle gjøre jobben, fikk ikke vite at det var asbest i bygget.

Kommunens arbeid i eget rådhus ble stanset av Arbeidstilsynet. Også i ombyggingen av Aasen-bygget, var det planlagt at folk skulle arbeide der mens ombyggingen skjedde.

Volda kommune hadde ikke kartlagt asbesten i veggene.  

I fjor høst lyste Volda kommune ut arbeidet med å påbygge og renovere Ivar Aasen-bygget ved Høgskulen i Volda. Prosjektbygg AS fikk kontrakten. Volda kommune har hele tiden sagt at hensikten var at ansatte og studenter i bygningen skulle jobbe der mens ombyggingen pågikk. Dette kommer fram i SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)-planen til kommunen:

"Bygget er mest trolig i bruk i byggeperioden. Det er viktig at det blir oppsatt tydelige gåleier for ikke arbeidende personer, inn og ut av bygget."

Rådmann Rune Sjurgard uttaler dette til Nærnett:

 – Det var planlagt byggetiltak med aktivitet i bygget.

På spørsmål om kommunen etter byggherreforskriften har kartlagt om det er asbest i Aasen-bygget, sier prosjektleder for arbeidet innvendig, Tor Vegard Søvik, dette:

–  Dette er jeg ikke kjent med.

 

Byggeprosjektet

Prosjektet heter «Klimaskjerm Ivar Aasen bygget» og kontrakten som ble gitt har en verdi på 24,415.100 kroner. Herøy-firmaet skulle bygge klimaskjermen, det vil si skifte eksisterende vinduer og bygge ny glassfasade. Det lå også inne en opsjon om å bygge på en tredje etasje.

Det innvendige arbeidet skulle utføres av Norsk Enøk og Energi AS (NEE).

Den 12. januar informerte kommunen (et knippe personer) om prosjektet. Dekan Audhild G. Rotevatn bekrefter at Tor Søvik fra Volda kommune i møte med høgskulen ble spurt om om prosjektlederen var klar over asbesten i bygget. Søvik skal ha svart nei på dette spørsmålet.

 

Historie

Aasen-bygget ble bygget i 1971. Volda kommune eier bygget og har leid det ut til Høgskulen i Volda siden 1970-tallet. Ut fra leieavtalen ordner Høgskulen i Volda småjobbene på bygget, mens Volda kommune tar ansvar for de større prosjektene. I august 2012 måtte ventilasjonskanaler i bygget renses.

– Vi tolket av leieavtalen at rensing av ventilasjonskanaler var Høgskulen i

Driftssjef Leif Roar Strand ved Høgskulen i Volda.
Foto: Erling Rognhaugen

Volda sitt ansvar. Derfor bestilte vi jobben og betalte regningen, sier driftssjef Leif Roar Strand ved Høgskulen i Volda.

Det var selskapet Polygon som fikk jobben. Når selskapet skulle kartlegge arbeidet, så fant de asbest i veggene. Deretter ble det en ny avtale mellom Høgskulen i Volda og Polygon, om å fjerne asbesten.

– Det ble vurdert slik at om rensingen skulle skje, så måtte asbesten rundt rørene tas vekk. Faren var at om Polygon skulle rense ventilasjonskanalene, så ville rørene riste og kunne skade det asbestholdige materialet. Derfor utførte Polygon en «minimumsasbestsanering», før de kunne gjøre jobben de egentlig var ment til å gjøre, sier Strand.

Minimumsasbestsaneringen tok bare vekk det nødvendige rundt hvert rør, for å kunne utføre jobben. 

– Derfor er det fortsatt asbest i veggene i Aasen-bygget, konstaterer Strand.

 

Sluttrapporten

Fra kronikken «Pass på asbest» skrevet av regionsdirektør i Arbeidstilsynet, kommer retningslinjene for slikt arbeid frem.

«Byggherreforskriften stiller krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og den skal bygge på risikovurderinger tilpasset det aktuelle bygge og anleggsarbeidet. For deg som skal rive eller rehabiliterer et bygg er det viktig å se i byggeplanene, gjøre deg kjent med tidligere utført arbeid, rådføre deg med andre personer som for eksempel arkitekter, vaktmester, verneombud eller eventuelt leie inn en kompetent person til å ta prøver for å se om det er asbestholdige materialer i bygningen».

Byggeforskriftene sier også at håndverkere og andre engasjerte i arbeidet på bygningen, skal få relevante opplysninger før arbeidet på stedet starter.

Nærnett har vært i kontakt med Prosjektbygg og informerte dem om asbesten. De uttalte:

– Dette er informasjon vi ikke har fått. Vi er totalt ukjent med at det har vært rapportert asbest i bygget. Vi har heller ikke tillatelse til å jobbe med asbest, opplyser Tonny Pettersen i Prosjektbygg AS.

Volda kommune har heller ikke bedt høgskolen om dokumentasjon.

– Om Volda kommune hadde spurt om å få tilsendt rapporten, så hadde jeg gjort det. Men det har de altså ikke gjort, forteller driftssjef Leif Roar Strand ved Høgskulen i Volda til Nærnett.

 

Utflytting

Ved kommunestyremøtet i Volda 2. mars, kom det fram at kommunen hadde avlyst prosjektet. Bakgrunnen var bla at det ville være vanskelig å ha normal aktivitet mens ombyggingen skjedde.

– Det var en forutsetning for konkurransen at tiltaket kunne gjennomføres med normal drift i bygget. Det har vi nå fått beskjed om at det ikke er mulig å få til, og konkurransen er derfor avlyst, sa rådmann Rune Sjurgard, ifølge referatet til lokalavisa Møre, gjengitt i Sunnmørsposten.

Å flytte elever og lærere til et eksternt bygg under byggeprosessen ville ifølge rådmann Rune Sjurgard kostet flere millioner kroner.