Lys fremtid for akuttkirurgi i Volda

Akuttkirurgi fortsetter

Det er nå vedtatt av styret i Helse Midt-Norge at det skal fortsette å være akuttkirurgisk beredskap i Volda, Orkdal og Namsos. 

En som er ekstra fornøyd med vedtaket er overlege ved Volda sykehus, Rune Heggedal. Han har vært talsmann for å bevare akuttkirurgisk beredskap i Volda og mener at dette er bra for tiden videre.

– Det er en svært gledelig nyhet at akuttkirurgien skal bevares. Det var som forventet, men veldig bra at det endelig er stadfestet. Nå er det vedtatt og da kan vi legge planer på dette grunnlaget videre, sier Heggedal til Nærnett. 

Lege ved Volda Sjukehus, Michael Storebø mener det er viktig med akuttmottaket her i Volda.

Michael Storebø, som er lege ved sjukehuset i Volda sier det er utelukkende positivt at akuttkirurgien bevares i Volda. Til tross for at de store kirurgiske inngrepene blir gjort i Ålesund, ser han viktigheten i å beholde den ordningen som allerede er i Volda.

- Jeg mener at det er utrolig viktig at vi har kirurgi og indremedisin her i Volda. Selv om de store inngrepene blir utført i Ålesund, så er det mye vi kan håndtere her, sier Storebø.

Han tenker først og fremst på de enklere inngrepene som de har kompetansen til å utføre på Volda Sjukehus. 

– Hvis vi ser for oss et tilfelle med en pasient som får trøbbel med et innlagt kateter, og at hjemmesykepleier ikke klarer å fikse det. Da kan det tas hånd om på fem minutter her, fremfor å måtte gjøre det i Ålesund.