Helse Midt-Norge godkjente i dag vedtaket om å opprettholde akuttkirurgien ved Volda sykehus melder nrk Møre og Romsdal

De lokale helseforetaket hadde allerede vedtatt å beholde akuttkirurgien ved sykhuset, dette ble i dag også godkjent av styret i Helse Midt-Norge. 

Dette vedtaket innebærer at mindre sykehus må samarbeide med større regionale sykehus. Volda sykehus må derfor samarbeide med Ålesund sykehus. 

– Vi mener vi har gjort eit godt vedtak i dag. Framtiden handler om samhandling mellom sykehusa. Vi tror at fremtiden vi tettare samhandling både innanfor helseføretaka og mellom helseføretaka i regionen, seier styreleiar Ola Strand.

Torgeir Knutsen

Les flere artikler fra Torgeir Knutsen.

Journalistikkstudent ved høgskolen i Volda