Satser mer på psykisk helse i kommunene

Alle skal få kommunepsykolog

PSYKOLOG: Innen 2020 må alle kommuner ansette en kommunepsykolog. Regjeringen foreslår å gi mer penger til dette i statsbudsjettet for 2019. Foto: iStock / DragonImages

Regjeringen vil bruke 50 millioner kroner til psykologer i kommunene.

Da forlaget til statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram klokka 10 i dag, ble det offisielt kjent at regjeringen vil satse mer på psykisk helse.

Finansminister Siv Jensen sa på talerstolen mandag morgen, at helsetjenestetilbudet innen rus og psykisk helse skal styrkes betydelig. Blant annet ved å øke rekrutteringen av psykologer til kommunene med 120 nye årsverk.

Ser behovet

Seksjonsleder for helse og velferd i Ørsta kommune, Knut Åmås mener behovet for psykisk helsehjelp er stort.

– Vi ser at det er sterkt behov, særlig blant unge voksne. Derfor er det bra at regjeringen fortsatt vil satse på psykisk helse, sier Åmås.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere sagt at de vil kreve psykologkompetanse i alle kommunene fra 2020. Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog.

I Ørsta kommune har de hatt kommunepsykolog i flere år. Nylig ble stillingen ledig og nå holder de på med utlysning. I tillegg jobber de med interkommunalt samarbeid med Volda.

Mer til sykehus og eldreomsorg

Åmås forteller at de det tette samarbeidet med Volda er viktig. Samtidig mener han at det er viktig at de store kommunene har sin egen psykolog.

I tillegg til psykisk helse og rusomsorg sa Siv Jensen mandag morgen at regjeringen skulle satse videre på eldreomsorgen.

Det ble foreslått 2,6 milliarder kroner til flere og bedre sykehjemsplasser neste år. Halvparten skal bli brukt på nybygg. Forslaget omfatter 1500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til sykehusene med 1,35 milliarder kroner.

Les mer om statsbudsjettet sine konsekvenser for Søre Sunnmøre

Får ikke penger til skipstunnelen på Stad

Volda og Ørsta får penger til nye ferjekaier