Amdam om leveringsplikt for bredbånd: – Uhyre viktig

Amdam om leveringsplikt for bredbånd: – Uhyre viktig

VIKTIG: Jørgen Amdam mener det er viktig med bredbåndsutvikling i hele kommunen. (Arkivfoto: Sara Gerhardsen)

Volda-ordfører Jørgen Amdam er glad for forslaget fra regjering om å innføre leveringsplikt også for bredbånd. Han mener det er avgjørende for god sikkerhet og kommunikasjon.

Tirsdag kom nyheten om at Regjeringen ønsker leveringsplikt for bredbånd, dette for å sikre at husstander over hele landet får bredbåndsdekning.

– Det er avgjørende med samarbeid mellom lokale grendelag og utbygger for å få utbyggingen helt ut til huset, sier ordfører i Volda, Jørgen Amdam.

– Utbyggingen vil være uhyre viktig med hensyn til sikkerhet og for hvordan vi formidler informasjon til beboerne. I tillegg vil dette gi langt større muligheter for bruk av sikker velferdsteknologi. 

Han trekker blant annet fram mulighetene til å ha kameraoppkobling hos hjemmeboere som kan brukes etter behov.

– Da kan du se om det har skjedd noe alvorlig eller om vedkommende bare har trykt på trygghetsalarmen ved et uhell. For å få til dette er vi avhengig av god infrastruktur. Mange plasser er det dessuten for dårlig mobilnett. 

– Hvor i kommunen er det i dag behov for bedre bredbånd?

– Det mangler i alle bygdene utenfor Volda sentrum, sier Amdam, som likevel poengterer at det blant annet i Folkestad er pågående prosesser for utbygging.


Mæland: – Områder i distriktene som er helt uten et tilfredsstillende tilbud

I pressemeldingen som i dag kom fra regjeringer viser digitaliseringsminister Nikolai Astrup til at man allerede har leveringsplikt for telefontjenester. Forslaget vil innebære at leverandører av bredbånd vil være pliktige å installere bredbånd, også i områder i distriktene hvor det i dag ikke finnes et godt tilbud.

– Hvis Norge skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi, må innbyggere og næringsliv i hele landet ha tilgang til internett, uttaler Astrup i pressemeldingen.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland mener gode bredbåndstjenester er viktig for å skape vekst og levende lokalsamfunn i hele landet.

– Norge har mobil- og bredbåndsnett i verdensklasse, men det er fortsatt områder i distriktene som er helt uten et tilfredsstillende tilbud, sier hun i pressemeldingen.