– Anbefaler alle å bruke stemmeretten

anbefaler alle å bruke stemmeretten

VALGDELTAKELSE: Mange jobber for at nettopp du skal bruke stemmeretten din. Foto: Oslo kommune/Sturlason.

Hadde du ikke tenkt å stemme i år? I så fall kan det være lurt å revurdere.

Ved årets stortingsvalg har 3,76 millioner nordmenn stemmerett. Dersom valgdeltakelsen blir like høy som i fjor betyr det at i underkant av 82 000 mennesker lar være å stemme. Selv om valgdeltakelsen har økt de siste årene, kjempes det fortsatt for å få enda flere til å stemme.

Flere konsekvenser ved å ikke bruke stemmeretten

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, anbefaler alle å stemme. Foto: UiO.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, lister opp tre mulige konsekvenser dersom mange velger å ikke stemme:

 1. De som ikke stemmer mister politisk innflytelse. Politikerne har ingen insentiver til å ta hensyn til dem når de fatter beslutninger.
 2. Valgte politikere mister sin legitimitet hvis veldig få velgere deltok i å velge dem.
 3. Hele det demokratiske politiske systemet kan i ytterste konsekvens miste sin legitimitet hvis deltakelsen blir for lav.

Enkelte grupper utmerker seg

Bergh forteller at det er spesielt tre grupper som utmerker seg ved lav valgdeltakelse.

– De viktigste gruppene er velgere under 30 år, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere uten høyere utdanning, sier Bergh. 

Les også: Dobbelt så mange stemmer som i 2015

Konsekvensen når enkelte grupper har lav valgdeltakelse kan være at disse gruppene blir underrepresenterte og får mindre innflytelse på de som skal styre landet. Det blir derfor sett på som en viktig oppgave å få flest mulig til å bruke stemmeretten sin, noe flere organisasjoner jobber med daglig frem mot valget.

Vil engasjere flere via sosiale medier

OPPFORDRER ALLE: Blogger og Skal vi Danse-aktuelle Marna Burøe fra Ørsta er en av flere kjendiser som vil få flere til å stemme. Foto: Instagram.

På Facebook-siden "Valg i Norge", forsøker Valgdirektoratet å engasjere flere til å stemme. Det samme gjør en rekke norske kjendiser som har stilt opp på bilder til sosiale medier med et budskap om at alle må bruke stemmeretten sin.

Bergh anbefaler alle å sette seg inn i politikken og å stemme, uansett hvor lite de vet om politikk fra før. 

– Jeg vil anbefale folk å stemme uansett. De fleste vet litt. For eksempel har mange en oppfatning om hvem man ikke vil stemme på, de har kanskje en sak de er spesielt opptatt av, og så videre. Ellers vil jeg anbefale folk å sette seg litt inn i politikken til partiene de vurderer å stemme på. For eksempel har partiene ganske informative nettsider, sier Bergh.

Tre dager igjen å forhåndsstemme

Nasjonalt har 16 prosent av befolkningen forhåndsstemt per 4. september. I Møre og Romsdal er andelen noe lavere enn landsgjennomsnittet, med 14,2 prosent. Dette viser tall fra Valgdirektoratet.

Les også: Valgresultatene kan bli forsinket

Siste dag for å forhåndsstemme er fredag 8. september. Med andre ord har du tre dager igjen på å stemme, dersom du ikke skal stemme på selve valgdagen.

Fakta om valgdeltakelse

 • 3 756 400 har stemmerett ved valget i år. Dette er en økning på 112 800 personer siden forrige Stortingsvalg.
   
 • Av disse er 248 500 
  førstegangsvelgere mellom 18 og 21 år. 
   
 • I Møre og Romsdal har 191 045 
  personer stemmerett ved årets valg. 
   
 • I fjor var valgdeltakelsen 78,2% nasjonalt. Møre og Romsdal lå under landsgjennomsnittet, og hadde en valgdeltakelse på 76,7%. 


Kilder: SSB og valg.no.