Avlyser seminar om samkjønna samliv 

Kontroversielt seminar avlyst

Fredag i forrige uke ble det sendt ut en invitasjon til å delta på en seminar om samkjønna samliv. Etter at media fikk tak i brevet, har arrangørene nå valgt å avlyse. 

Nærnett skrev i helgen om seminaret som skapte voldsomme reaksjoner blant innbyggerne på Sunnmøre. Enkeltpersoner i det kristne miljøet sendte ut invitasjon til et lukket foredrag om samkjønna samliv sett i lys av historien, kulturen og Bibelen. 

Arrangørene ønsket å holde seminaret hemmelig for å unngå styr og unødvendig oppmerksomhet. Slik ble det ikke. Nå skriver arrangøren i en pressemelding at de har valgt å avlyse:  

«Det har heile vegen vore ynskje om å kunne gjennomføre dette seminaret utan medieoppslag. Innlegga i media er framstilt på ein måte som ikkje speglar haldningar og intensjonar frå arrangørgruppa. Vi ynskjer ikkje å medverke til ytterlegare konfrontasjon rundt dette temaet, og vel derfor å avlyse seminaret.»