Avslørt av flyfoto

Avslørt av flyfoto

ULOVLIG GARASJETAK: Volda kommune mener at dette garasjetaket har blitt brukt ulovlig. Innenfor den markerte sirkelen kan man se møbler på garasjetaket. Foto: flyfoto

Ved hjelp av flyfoto avslørte kommunen ulovlig bruk av et garasjetak på en eiendom i Volda.

Kommunen ble gjort oppmerksom på at garasjetaket ble tatt i bruk som terrasse, samt at det ble oppført levegg og rekkverk mot en naboeiendom. Dette avsløres også av et flyfoto som ble tatt i 2015. På flyfotoet kan man se møbler, og kommunen vurderer forholdet som ulovlig.

Et av vilkårene for at huseieren på Klepp i Volda fikk lov til å bygge garasjen så nær nabogrensa, var at det ikke ble etablert terrasse eller uteplass på garasjetaket.

Kommunen konkluderer med at bruken av arealet som terrasse vil kunne medføre vesentlig sjenanse for naboeiendommen i form av både innsyn og støy.

Tiltakshaveren insisterer på at garasjetaket ikke blir brukt som oppholdsområde, men etter en kontroll i juni mente kommunen at det ulovlige forholdet fortsatt ikke hadde blitt rettet opp. Bakgrunnen for konklusjonen var at tiltakshaveren har et rekkverk på garasjetaket, og dette krever kommunen blir fjernet.

Kommunen mener tiltakshaver har vist liten vilje til å rette opp forholdet, og har gitt pålegg om å avslutte den ulovlige bruken og fjerne rekkverket på garasjetaket. Fristen er satt til 1. november i år.

Saksdokumentet fra kommunen kan leses her.