To alvorlige avvik 

Avviksbrudd i helsesektoren

AVVIKSBRUDD: Ulstein Kommune har ikke alt på stell. Foto: Knut Arne Aarset (smp.no)

Etter et tilsyn fra Fylkesmannen ble det funnet to avvik i de kommunale helse-og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming i Ulstein kommune. 

I tilsynet ble det avdekket at Ulstein Kommune ikke sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse til alle personer med utviklingshemming. 

Under intervju med 10 ansatte i kommunen kom det frem at det er tilfeller der brukere ikke får gjennomført aktivitet som er satt opp på dagsplan, ikke får tjenester i det omfanget som går fem av vedtaket de har eller at enkelte ikke får besøk eller tilsyn på grunn av at personalet må hjelpe andre brukere. Når slike situasjoner har oppståt er det heller ikke alltid tilfelle at det blir meldt som avvik. 

Tilsynet fant også at kommunen ikke sikrer forsvarlig gjennomføring av legemiddelhåndtering og at personalet ikke har tilstrekkelig kompetanse i å gjennomføre førstehjelp. I intervjuene kom det også frem at det jevnlig oppstår situasjoner om natta der det ikke er tilstrekkelig med ansatte tilstede for å yte de tjenestene som er planlagt og gitt i vedtak. 

Du kan lese hele rapporten fra Helsetilsynet her.