Miljøvennlig fiskemat

Bærekraftig sushi fra Hareid

Silda blir fisket opp og fraktes inn til Pelagia Liavåg i Hareid. FOTO: Privat

Pelagia Liavåg i Hjørungavåg mottar 600 tonn sild hver dag. Sild er bærekraftig fiskemat. Sildefiskerne mener likevel at det er mulig å gjøre det enda mer miljøvennlig. 

Ifølge Framtiden i våre hender, er silda den mest bærekraftige fiskematen i verden. Nå er det høysesong for sildefiske. Pelagia Liavåg er produksjonssenter for silderogn. De har virkelig fått kjenne på trykket. 

Nærnett får omvisning på fabrikken. FOTO: Emma Hoff

Rune Hoddevik, daglig leder ved Pelagia Liavåg forteller at det kommer fire eller fem båter til Pelagia Liavåg om dagen. Pelagia Liavåg mottar 600 tonn sild hver dag. 

Daglig leder ved Pelagia Liavåg, Rune Hoddevik, er godt fornøyd med silderognproduksjonen. FOTO: Emma Hoff

– Det er ikke noe annet å hente enn silderogn

Produksjonen av silderogn starta for tre år siden. Før det produserte Pelagia Liavåg lodderogn. Lodderogna var hovedproduksjon før de så seg nødt til å stanse. Norske myndigheter gjorde det forbudt å fiske lodde for to år siden. Begrunnelsen for det er at torsken skal få spise seg mett på lodde først. Det er en viktig del av næringskjeden til torsken.

– Torsken skal ha mat, derfor er det ikke noe annet å hente enn silderogna, sier Hoddevik.

FIKK PRØVESMAKE: Det smaker salt. FOTO: Emma Hoff

Ingenting går til spille

Rune Hoddevik sier at silderogna ikke påvirker torskens næringskjede. Silda er ikke noe mat som torsken spiser. Det er også enorme mengder av silda og dens rogn.

– Jeg snakka med en forsker for noen år siden, han sa at silderogna tilsvarer hele Norges befolkning i vekt. Det er enormt, sier Hoddevik. 

Hos Pelagia Liavåg benytter de hele silda. Ingenting går til spille. Det er rogna de først og fremst er ute etter. Mesteparten av rogna sendes til Asia. Der blir den brukt til sushi og som tilsettningsstoff i andre varer. Resten av silda blir til filéer som blir vakumpakket og sendt til land som Polen og Tyskland. Her blir det produsert som hermetikkmat. Utkastet fra silda blir sendt til sildoljefabrikker. 

Sildefiléer kommer på løpende bånd. De skal vakuumpakkes og sendes ut i Europa. FOTO: Emma Hoff

Kan gjøre sildefiske mer bærekraftig

Nærnett møter to av skipperne ombord på Hepsøhav som leverer sild til Pelagia Liavåg. Bård Sandø og Tommy Tårnes sier at sildefiske er godkjent bærekraftig av myndighetene. Det er en bestemt kvote de kan fiske hvert år. De kan fiske 2800 tonn sild i året. Det er en forsvarlig kvote av en stor bestand av sild.

Sandø synes at det hadde vært enda mer bærekraftig dersom sildefiskere hadde hatt tillatelse av myndighetene til å ha større fiskebåter, slik at man kan frakte flere tonn med sild til produksjonssenteret for hver tur. 

– Man kan spare drivstoff ved å ha større båter med mer lastekapasitet. Da kunne vi tatt en tur i stedet for to, sier Sandø.

De to skipperne tror også at det kunne vært mer miljøvennlig å hente fisken nærmere land. Dette får de ikke lov til av myndighetene.

– Det er mer miljøvennlig å hente det der det er tilgjengelig. Hvis silden er i fjæra og nærmere land ville vi spart mye drivstoff på å slippe å dra langt ut til havs. Det er også tryggere for mannskapet. 

Påpasselige med søppel

– Det er helt snudd på hodet, sier Sandø. 

Sandø og Tårnes sier det har skjedd en positiv utvikling på bevisstheten på å ta med seg søppelet sitt til containere på land. 

– Før i tiden kunne man lett kaste en hanske ut på sjøen, uten å tenke noe mer over det. Sånn gjør vi ikke lenger, sier Sandø. 

Skipperen forteller at med en gang de kommer i land leverer de søppel på havna. Dette fører de dagbok på.

– Hvis man ikke leverer noe søppel når man kommer i havn er det mistenkelig. Det kastes plastikk, papp og annet i forbindelse med proviant i båten. 

Rune Hoddevik legger til at Pelagia Liavåg tar i mot søppel fra båtene og separerer det. Han mener det er viktig å resirkulere.

– Posene som vi pakker rogna i er også resirkulerbare, sier Hoddevik.