Barnehagene i Volda baner veg for psykisk helse

Banebrytende forskning i Volda 2

BANEBRYTENDE: Røysmarka Studentbarnehage er en av barnehagene som er med i Voldaprosjeket.     Foto: Even Ørjasæter

I snart fem år har de tretten barnehagene i Volda vært med å forske på barns psykiske helse.

Gjennom samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU og Volda kommune blir barnehagene i Volda kurset til høy kompetanse innenfor psykisk helse. I underkant av 500 barn og 150 ansatte har deltatt på forskningen. 

Stille observasjon

Åse Karin Husøy, pedagogisk leder ved Røysmarka Studentbarnehage, har vært med på forskningen. Der har de ansatte fått flere kurs om barn og psykisk helse. Samlet kalles disse kursene for «kompetansepakken».

– Jeg er glad Volda kommune takket ja til tilbudet fra RKBU om å være med. Barnehagepersonalet jobber med materialet fra seminarene sammen, det synes jeg er bra, sier Husøy.

Hun er glad for at det ikke bare er pedagoger, men alle ansatte i barnehagen som får kompetanseløft. Hun forteller om et oppdrag for pedagogene som de lærte mye av. Dette var spesielt positivt, forteller Husøy.

– Vi besøkte en annen barnehage, og observerte de voksne og barna. Det var utrolig lærerikt å følge en arbeidsplass jeg ikke kjente fra før, og se hvordan voksne og barn fant sammen. Jeg husker at jeg tenkte på hvor ulike vi er i måten vi arbeider på. Som hvordan vi tilnærmer oss, har samtaler og samhandling med barna, forteller hun.

Foto: Even Ørjasæter
ULIKE: Noen poserer villig foran kamera, mens andre er mer sjenerte.  Foto: Even Ørjasæter

Vekk med stolene

Husøy mener hennes avdeling i barnehagen har forandret seg i løpet av Voldaprosjektet.

– Jeg fjernet alle stoler på avdelingen, fordi vi ville være sammen med barna på gulvet. Noen av barna har ikke lært seg å gå, så det er mye som skjer på bakkenivå. Det er viktig å være der de er, for å se dem og være med i leken. Dette handler om barnas psykiske helse. 

Under Voldaprosjektet har alle barnehagene i Volda arbeidet med, og mottatt den samme kunnskapen. Dette har naturlig nok ført til et nærmere samarbeid enn før, noe Husøy er glad for.

– Det har vært spennende å kunne møtes på tvers av arbeidsplassene for å lære av hverandre, det er noe jeg vil savne når prosjektet tar slutt, forteller hun.

Ny forskning

Barnehager fra Volda, Klæbu og Steinkjer kommune har siden 2013, vært med på en studie kalt "Barn i Midt-Norge". Studiet varer ut dette året.

Det er ikke lenge siden det var normalt å tenke at barn i barnehagealder ikke kunne oppleve psykiske vansker. En studie i Trondheim viste likevel at hele syv prosent av fireåringene opplevde dette. Det finnes lite litteratur og forskning på temaet, og det er dette Voldaprosjektet ønsker å gjøre noe med.

Volda prosjektet er todelt. For det første er målet at personalet i barnehagene skal øke sin kompetanse innen psykisk helse. Målene er å praktisere og evaluere kompetansehevelsen, og få mer kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagealder. For det andre blir det gjort forskning hvor data blir hentet fra de tre kommunene.

RKBU er Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern. Datainformasjonen fra de tre prosjektkommunene vil til slutt bli en større rapport på psykisk helse i barnehagen som andre kan nytte.

En del av noe større

Bodil Brautaset, fagkonsulent barnehage ved Volda kommune, er også glad for at Volda er blant de utvalgte.

– Tenk at vi i lille Volda har fått være med på forskning som kan få konsekvenser for alle barn i hele landet. Det er jo helt fantastisk, sier Brautaset begeistret.

Brautaset har både vært i Voldaprosjektets styregruppe og prosjektgruppe. Prosjektgruppens oppgaver er å drive prosjektet framover og se til at alt blir fullført etter en tidsplan. De har hatt tett samarbeid med RKBU, og jobbet tett med forskningen. Brautaset snakker varmt om at alle barnehagene er med på prosjektet.

– Jeg synes det er fantastisk at alle som jobber i barnehagene får samme kompetanseheving, og at dette gjelder alle tilsatte. Voldaprosjektet har åpnet øynene mine for hvor viktig det er å øke kompetansen i alle ledd i en barnehage, forteller Brautaset.

Foto: Even Ørjasæter
TRYGGHET: Barnehagen ønsker å skape trygghet for barna.                Foto: Even Ørjasæter

Kommunens initiativ

Kommunen har fått 400 000 kroner i tilskudd til prosjektet.

– Vi hadde aldri hatt økonomi til å hente så mange dyktige forelesere til Volda. Så det var utrolig flott for oss, sier Brautaset.

Det var et initiativ fra Steinkjer kommune som gjorde at studien Barn i Midt-Norge ble til. Så fikk Volda tilbud fra RKBU om å være med. For kommunen er det gunstig å kunne løfte kompetansen i alle barnehagene, både private- og kommunale.

Når enden er god

Voldaprosjektet blir avsluttet i løpet av 2017. Så hva sitter kommunen igjen med etter forskningen er over?

– Det som har skjedd i Volda som konsekvens av Voldaprosjektet er for eksempel at vi har fått femti prosent pedagogtetthet i de kommunale barnehagene. I prosjektet tok over trettifem personer mentorutdanning. Alle pedagogene som ville, fikk ta eksamen med 7,5 studiepoeng i psykisk helse under kompetansepakken, sier Brautaset.

– Vårt samarbeid med forskerne stopper når prosjektet er ferdig. Jobben videre, er det derfor vi selv som må gjøre, forteller hun.