Bare Volda er Volda

Bare Volda er Volda

Husa i Seljebakken på Hauane i Volda er noen av de Hasle peker på som historisk vitkige byggverk. Foto: Ådne Riis Hallås

En faggruppe i Volda kommune vil redde sentrum fra å miste særpreget sitt.

– Her ser vi firkanta skifer og jeg gjetter på at det er Alta-skifer, sier Kari Aslaug Hasle, høgskolelektor og historiker.

For henne er skifertak, uthus og låvebygg det som kjennetegner byggestilen i Volda sentrum. 

Hun meiner det er viktig å bevare byggeskikken for å skille plassen fra en hvilken som helst annen plass i landet. Fortsatt er det mange som velger å legge skifer på taka sine, blant anna på grunn av holdbarhet.

– Men uthusene er trua, de har nemlig ingen funksjon og blir derfor enten revet eller bygd om, sier Hasle. Også låvene forsvinner gradvis. 

Kari Aslaug Hasle er høgskolelektor og svært opptatt av byggeskikk i Volda. Hun meiner at det handler om særpreget til bygda og at det er det som gjør Volda til Volda. Foto: Ådne Riis Hallås. 

Vil redde byggeskikken gjennom retningslinjer

De eneste som kan gjøre noe med problemet er de som lager reguleringsplanene, kommunen. De er i gang med å lage retningslinjer for byggeskikken i noen av de historiske områdene i bygda. 

Regine Solberg Aklestad fra kommunen er en av de som jobber med de nye retningslinjene

– I den ønsker vi å ta vare på noen områder som har en spesiell verdi for Volda sentrum, sier Regine Solberg Aklestad som er planlegger i kommunen. Hun legger ikke skjul på at noen av retningslinjene vil være strenge. 

– Noen steder kommer vi for eksempel til å kreve at de tilpasser eksisterende bygningsmiljø, forholder seg til samme avstand fra veien, hvor store bygningene er osv.

– Er det noen bygninger i dag som ikke hadde blitt godkjent om retningslinjene var på plass?

– Jeg har ingen konkrete eksempler men det finnes sikkert.

– Hamnekvartalet hadde nok ikke blitt godkjent

Men Hasle har et eksempel på dette.

– Jeg skal nok passe meg litt, men Hamnekvartalet som kom opp for noen få år sia hadde nok ikke blitt godkjent om vi hadde vært mer bevisste om det da.

Hamnekvartalet som blei bygd i 2011 ville i følge Hasle ikke bli godkjent om retningslinjene kommunen nå jobber med, var på plass da. Foto: Ådne Riis Hallås

Hun sier at de nye husene ved brygga tetta igjen de gamle luftrommene ned mot sjøen. Det var nettopp denne problemstillinga Hasle tok opp under et foredrag i regi av Forskningsdagene på Høgskulen i Volda på mandag. 

– Det er ofte sånn at vi legger merke til byggeskikk i det vi er i ferd med å miste kvalitetene ved den, forteller Hasle som en del av foredraget. Hun legger vekt på viktigheten med å beholde særtrekkene i byggeskikken som gjør Volda til Volda. Dette kan være ting som går igjen og som gjør at plassen fungerer som en enhet og ikke en klynge tilfeldige hus. 

– Særtrekk som gjelder mer enn ett hus aleine, ting som gjør at husene sammen utgjør en større sammenheng, en bygningskultur, et bygningsmiljø.