Kan bli 150 barnehagebarn under samme tak i Volda

Tre barnehager kan bli slått sammen

Å bygge en ny storbarnehage eller ikke: det er noe av det som nå diskuteres i Volda kommune. — Det er snakk om å bruke 30 millioner kroner på opprustning av barnehagesektoren i løpet av to år, sier oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik.

I Volda kommune blir det for tiden tatt stilling til om 30 millioner kroner skal brukes til å bygge en ny storbarnehage eller ikke.

Oppvekssjef i Volda Kommune, Per Ivar Kongsvik.
Oppvekssjef i Volda kommune, Per Ivar Kongsvik.
FOTO: Kristian Klemtzen

— Nå jobber vi med en sak som handler om å greie ut barnehagestrukturen i Volda kommune. Den saken vil sannsynligvis munne ut i en anbefaling om det ene eller det andre, sier oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik.

Tre barnehager kan bli èn

Med dette sikter han til om de tre kommunedrevne barnehagene Sollia, Oppigarden og Engeseth skal fortsette å driftes hver for seg eller om de skal slås sammen.

— Hvor skal den nye storbarnehagen i såfall plasseres på kartet?

— Det vil jeg ikke spekulere i, men det kan bli på tomten hvor Oppigarden og Sollia ligger i dag. De ligger rett ovenfor sjukehuset.

Ledige barnehageplasser

Frank Bergli
Frank Bergli er styerer i Hjellbakkane barnehage i Volda. Foto: Utdanningsforbundet/Tom Egil Jensen.

Hos de private barnehagene er det blandede følelser knyttet til kommunens økonomiske velvilje. Frank Bergli er styrer i Hjellbakkane barnehage i Volda.

— Det er jo i utgangspunktet litt rart når vi vet at det er ganske mange ledige barnehageplasser i kommunen per dags dato. Personlig så foretrekker jeg mindre barnehager, men hvis bemanning og organisering er god så har jeg ikke noe imot størrelsen.

Vil ta noen år

Per Ivar Kongsvik vet ikke når byggingen vil starte.

— Dette ligger nok uansett noen år fram i tid. Vi har som mål å kunne legge dette fram til politisk behandling i juni.