Starter kommunesammenslåingen 

Barnevernsamarbeid

SPENNENDE SAMMENSLÅING: Barnevernsjefen synes samarbeidet har vært krevende, men spennende. Foto: Elise Marina Eikevik

Både rådmann i Hornindal og Volda er positive til å tjuvstarte kommunesammenslåingen. Allerede nå blir barneverntjenesten slått sammen. 

- Volda og Hornindal skal slå seg sammen til en ny kommune med virkning fra 1. januar 2020. Det er positivt for denne prosessen at vi allerede nå kan inngå i felles barneverntjeneste, sier rådmann i Volda, Rune Sjurgard.

Fagteamleder for mottak- og undersøkelsesteamet, Kyrre Grimstad, bekrefter at sammenslåingsprosessen allerede er i gang.
- Vi startet tidlig med samtaler, men det er ikke sånn at vi har begynt å jobbe sammen riktig enda, sier han på telefon til Nærnett.

Hornindal går inn i det interkommunale barnevernsamarbeidet mellom Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta, som holder til i Volda rådhus. Rådmann i Hornindal, Ann Kristin Langeland, er positiv til det nye samarbeidet.

-  Dette er veldig bra, i forhold til å kunne få ta del i et større fagmiljø, og å få en bredere sammensatt kompetanse enn tidligere. Vi får nå muligheter til å håndtere bekymringsmeldinger, oppfølging og tiltak på en helt annen måte enn før, sier hun.

Bedre for Hornindal

Barnevernssjef for barneverntjenesten Hareid-Ulstein-Volda-Ørsta, Brynhild Solvang, håper samarbeidet blir positivt for Hornindal. Kommunen har tidligere hatt rekrutteringsproblemer. Hornindal bidrar også i driftsbudsjettet.

Behovet for barneverntjenester har i Hornindal tidligere vært dekket av én person i 20 prosent stilling. Ann Kristin Langeland forteller at denne stillingen vil gå inn som en del av samarbeidet. Hornindal vil gå inn i barneverntjenesten på like vilkår som de andre kommunene.

- Antall barn i kommunen er det som legges til grunn. Det beregnes ut fra budsjettet til barnevernsamarbeidet og KOSTRA-tallene for kommunen, sier Langeland.

Kommunene betaler en andel hver av de totale kostnadene til barnevernsamarbeidet, for kostnader til administrasjon og driften av tjenester.

Utvides

Brynhild innrømmer at var en utfordrende prosess både faglig og administrativt med de fire kommunene som startet samarbeidet i 2014.

- Med fire kulturer, fire kontor og fire ulike måter å jobbe på som skal bli en organisasjon og èn kultur, må personalet bygges opp på en helt annen måte.

Men hverken hun eller rådmannen i Volda frykter at det nye samarbeidet med Hornindal vil påvirke det eksisterende samarbeidet av stor betydning.

- Det blir et større geografisk område å dekke, men avstanden er likevel innenfor en rekkevidde som dagens barnevern er vant til, sier Sjurgard.

Hornindal kommune slutter seg offisielt til avtalen om interkommunalt barnevernsamarbeid på kommunestyremøtet 2. mars 2017.