Bastante konklusjoner og korrupsjon

Foto: Øyvind Holm Lønberg

UENIG: Tormod Smedsvig mener artikkelen fra Nærnett ikke ble skrevet på ordentlig måte. Foto: Øyvind Holm Lønberg

LESERINNLEGG: I en artikkel den 05.04 på nernett.no ble det skrevet en kritisk artikkel til hvordan Leder av Studenttinget i Volda - Karoline Strand - har brutt Studenttingets vedtekter ved å stille til valg i Høgskulestyret. Denne vedtekten som ble brutt ble endret den 29 mars.

At dette er viktig å ta opp burde ingen være i tvil over. At leder og ett annet medlem av arbeidsutvalget i STiV har brutt sine egne vedtekter er ikke bra. Problemet mitt ligger ikke i kritikken av feilen de har gjort. Men måten saken er skrevet på, og uttalelsene til leder i Valgstyret.

Artikkelforfatter har vinklet saken sin på en måte som mistenkeliggjør Karoline og setter spørsmålstegn om hvorvidt det blir et rettferdig valg. En får følelsen av at det arbeidsutvalget gjør er lugubert, og formuleringene blir skrevet på en måte som at en tror de driver med en slags korrupsjon.

At leder i Valgstyret mener at det er en utfordring at noen kan ha en fordel i et valg pga tidligere verv og erfaring er også noe jeg setter et stort spørsmålstegn ved. I valgreglement over hele landet - i tillegg til Høgskulen i Volda - så er eneste kravet at en er registrert student i samme semester som valget blir avholdt. Dette med god grunn. Når da leder av valgstyret ser på det som en utfordring at de mest erfarne innen studentpolitikken stiller til Høgskulestyret, blir jeg forfjamset.

Studentrepresentantene i styrene ved høyskolene og universitetene landet over er besatt av tidligere studentledere. Og godt er det. For hvem er vel bedre til å reise en stemme i styrerommet fra et studentperspektiv, enn de som har jobbet for studentene og slitt for å gjøre hverdagen til studentene bedre?

Når det skrives på slutten “Hvor vidt det vil bli et rettferdig valg er åpent for diskusjon”, så får ett inntrykk av det - satt på spissen - er en slags mafiavirksomhet, der medlemmer av arbeidsutvalget har rigget til valget. Og at det ikke vil være et rettferdig valg. Det er bare trist.

Som student og en person som vier mye tid til å lese nyheter, og har et generelt kritisk blikk på dagens journalistikk blir jeg skuffet over artikkelforfatter. Som tidligere høyskolestyremedlem og som en person med lang fartstid i studentpolitikken i Volda blir jeg også skuffet over leder av valgstyret.

Men kritikk er det eneste som kan være med på å få noen til å innse feil. Det har journalisten i denne saken klart. Dilemmaet er at dette blir overskygget av en dårlig vinklet sak og bastante konklusjoner.

Dette leserinnlegget er skrevet av meg som student og privatperson. Den reflekterer ikke meningene i de organisasjonene jeg har verv i på noen som helst måte.