Hevder uskyld og anker alle tiltaleposter

Tar dommen svært tungt og anker tingrettens dom

Mannen i 60-årene som ble dømt til fem og et halvt år i fengsel for overgrep mot sitt eget barnebarn, anker nå dommen, melder NRK Møre og Romsdal. 

Denne straffen var seks måneder lengre enn det aktor i utganspunktet besluttet. Retten vurderte det samlede bevismaterialet og besluttet at de kunne se vekk fra tiltaltes forklaring fullstendig da jentas forklaring ble lagt til grunn. 

Dette er ikke tiltaltes forsvarer, Ivar Blikra, fornøyd med. 

– Tingretten har kun festet tillit til det jenta sa, men ikke hørt på noe av det tiltalte har sagt, forteller han til NRK. 

Det var riksadvokaten som tok ut deler av tiltalen med punktet om at bestefaren skal ha utført flere seksuelle overgrep fra da jenta var syv år gammel, rundt 2004. 

Tiltalte anker alle tiltaleposter. 

Jentas bistandsadvokat, Tone Monclair, forklarte mandag at det var viktig for jenta å bli trodd i denne saken. 

– Dette vil nå bli en stor belastning for fornærmede i saken og det er veldig beklagelig, forteller Monclair til nernett.no