Fem og et halvt år fengsel for overgrep

Bestefar dømt for incest

SØRE SUNNMØRE TINGRETT: Støtteadvokat for fornærmede Tone Monclair og statsadvokat Jogeir Nogva som var aktor i rettsaken. Foto: Anne-Mari Tomasgaard (smp.no)

Jenta ble utsatt for overgrep under overnattingsbesøk fra hun var sju til fjorten år. 

En mann i 60-årene bosatt på Søre Sunnmøre er dømt til fem og et halvt års fengsel og må betale over 4 millioner kroner i erstatning til barnebarnet, skriver smp.no.

Tiltalte har nektet straffeskyld, men retten vurderte det samlede bevismaterialet og besluttet at de kunne se vekk fra tiltaltes forklaring fullstendig. Jentas forklaring ble lagt til grunn og forklaringene ble understøttet av bevisene i saken. Det ble også avklart omsorgssvikt fra nærstående familie, noe som virket skjerpende på straffeutmålingen. 

Retten besluttet at tiltalte får seks måneder lengre straff enn påstanden fra aktor. 

Hva tenker dere om straffeutmålingen?

– Det viktigste for barnebarnet er å bli trodd, og det har hun blitt, forteller bistandsadvokat Tone Monclair til Nærnett.no

Søre Sunnmøre tingrett behandlet saken tidligere i februar i år.