Det vil nå bli dyrt å kjøre til nabobygda 

Betalingsbom på Furene

DYRT: Dette vil svi for pendlerne. (Foto: Wanja Sandø) 

Fra og med 1. september 2018 vil det settes opp betalingsbom på E39, strekning Volda – Furene. 

Volda kommune har besluttet å satse på fotgjengere og forbedring av sykkel –og gangstien langs deler av denne strekningen. Dette tiltaket vil kreve store kostnader for kommunen. Volda kommune har dermed fått tillatelse til å kreve inn bompenger langs denne strekningen, etter det Nærnett erfarer. 

Manuell betaling

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske. En kjører rett gjennom uten å stoppe. Atlanterhavstunnelen er i dag det eneste bompengeanlegget på det offentlige veinettet som kun har manuell betaling. Dette vil nå også være tilfelle i en startfase ved bommen på Furene.

Nærnett har vært i kontakt med kommunen som ikke ønsker å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt, men bekrefter likevel at en slik løsning vil være nødvendig på lengre sikt.

Nærnett følger opp saken, og kommer med flere detaljer 1.april neste år ;-)