Bonden er bekymret for fremtiden

Bønder i Vanylven

MELKEBONDE: det er viktig for bøndene i distriktet at vi beholder reguleringer som sikrer deres drift. Foto: Ådne Riis Hallås.

I Vanylven ønsker bonden seg ny jordbrukspolitikk, men de fleste innbyggerne stemte på fire nye år med blå-blå regjering. 

– Her i Sørdalen er vi avhengig av henteordningen av kumelk, hadde ikke den eksistert hadde vi ikke hatt mulighet til å drive, sier Rolf Åge Sørdal.

Rolf Åge og kona driver et småbruk i Sørdalen. Her har de sytten kyr og noen sau, og har en relativ liten melkekvote på 600 tonn melk. I jordbruksmeldinga som ble lagt frem tidligere i år ønsket regjeringen å endre henteordningen for geitemelk, dette kunne gått hardt utover geitebonden

– Hadde det gått igjennom, hadde naboen vår her i dalen måttet kuttet i produksjonen. Det hadde heller ikke vært mulig for meg å drive hadde de bestemt seg for å gjøre det samme med kumelka. 

Ny politikk

I Vanylven stemte 32 prosent av innbyggerne FrP, og hadde altså en fremgang på over 7 prosentpoeng. Ikke alle er enige i at vi bør fortsette med den samme jordbrukspolitikken de fire neste årene. 

– Vi trenger ny jordbrukspolitikk, men bøndene engasjerer seg ikke nok, sier  lederen av Vanylven Småbrukarlag Gudveig Berge. Vi må være stolte av det vi holder på med og passe på at det er matsikkerhet i hele landet, også i de ikke sentrale strøkene. 

I FrPs partiprogram skriver de at de ønsker å fjerne dagens politikk med massive reguleringer og overføringer. Dette skal gi bonden mer frihet. Finnes det ikke reguleringer av hvem som må hente melk og hvor vil dette kunne gå utover de små gårdene som driver smått og ikke ligger sentralt.

Gudveig Berge, leder for Vanylven småbrukarlag
SMÅBRUKARLAGET: Mener det er viktig å styrke lokalsamfunnene økonomisk, kulturelt og sosialt. Foto: Ådne Riis Hallås.

– Hadde vi ikke hatt den produksjonsstøtten som vi har i dag, hadde det ikke vært mulig for oss å produsere her i distriktet, sier lederen av Vanylven Småbrukarlag Gudveig Berge. 

Småbrukarlaget jobber for et allsidig jordbruk, for små og store gårdsbruk i hele landet. Berge mener det er viktig at det finnes bønder i hele landet som kan slippe dyrene på beite og passe på kulturlandskapet. 

Bondens ansvar 

–  Det er ikke bare politikken som er et problem. Bonden må også jobbe for å skape optimisme rundt yrket og ta med barna inn i gårdsdriften, mener Berge. Vi må ha en politikk som får de yngre generasjonene inn i jordbruket. 

– Det er nok av unge som ønsker å starte med jordbruk, vi må bare ha en politikk som lar de bli med på markedet. 

Hun mener det er utrolig viktig at bonden lar barna være med og lære om gårdsbruk. Slik vil de føle seg en del av fellesskapet og derfor kanskje også ønske å ta over eller starte for seg selv.