Botten ber om svar fra Høie

Botten og Høie

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) stiller et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om kuttene i Helse Møre og Romsdal. 

Ap-politikeren vil ha svar på om Høie kommer til å stoppe innsparingsforslagene i Helse Møre og Romsdal.

ØNSKER SVAR: Else-May Botten (Ap) ønsker svar fra Høie og hans vurdering rundt situasjonen rundt Helse Møre og Romsdal. Foto: Stortinget. 

– Vil statsråden i forkant av styremøte i helseforteaket onsdag, gripe inn i denne prosessen og vise til at det arbeidet som er gjort er utilstrekkelig, og på dette grunnlag stoppe forslagene, heter det i Botten sitt skriftlige spørsmål på stortingets hjemmesider. 

Helseforetaket i Møre og Romsdal behandler økonomiske nedskjæringer som vil ha store konsekvenser for ansatte og pasienter i fylket. 

Dette spørsmålet kommer i forbindelse med blant annet nedleggelse av Mork og Aure rehabiliteringssenter. Botten skriver i sin begrunnelse at dersom forslagene om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund og Mork rehabiliteringssenter blir lagt ned, vil ordførerne på Nordmøre fremme sak om oppsigelse av samtlige samhandlingsavtaler. Her har statsråden myndighet til å gripe inn, og Botten ber om Høies vurdering rundt denne situasjonen. 

Les også Nernett sin sak om Mork rehabiliteringssenter, der innbyggere på Søre Sunnmøre gikk i demonstrasjonstog i helgen. I Kristiansund har det pågått en markering mot kuttforslagene som Helse Møre og Romsdal skal avgjøre på styremøte på onsdag. Initiativtaker for markeringen kom fra bystyrerepresentant Stein Kristiansen (Rødt). Han har fått full støtte fra resten av bystyret.