Brakkene flyttes 

Brakkene bak gamle gymnas

ENGESETVEGEN 28: Etter at brakkene ble tømt, har gangveien igjen blitt tatt i bruk. Foto: Nina Sørlie Nilssen

Den første brakken skal til Myrtun, den andre skal brukes som sosialbolig. De to siste går til Mork barnehage. 

Bak gamle gymnas i Engesetvegen 28 har det siden 2013 stått fire brakker. Disse brakkene ble brukt som midlertidige sosialboliger. Beboerne flyttet ut av brakkene i fjor sommer, og brakkene har stått tomme siden. Det har lenge vært diskutert hvor disse brakkene skal flyttes. Kommunen har endelig kommet frem til en løsning.

Omfattende flytting

Tirsdag 21. mars ble formannskapet enige om hva brakkene skal brukes til og hvor de skal stå.

Formannskapsmøte Volda
SAMSTEMT: Formannskapet spiller på samme side. De "resirkulerer" brakkene. Foto: Benedicte Bratås 

Brakkene har lenge vært et samtaleemne i kommunen. Sist saken var oppe i kommunestyret, foreslo administrasjonen at brakkene skulle utvide allerede eksisterende kommunale boliger i Røyslidvegen.

–  Vi i kommunestyret mente at dette ville føre til en altfor stor konsentrasjon av kommunale boliger. Det var noe vi ikke ønsket, påpeker ordfører Jørgen Amdam.

Administrasjonens nye forslag til plassering av brakkene, ble enstemmig vedtatt av formannskapet.

Amdam er fornøyd med løsningen som kom frem. To av brakkene skal til Mork barnehage, en til Myrtun og den siste skal brukes som sosial bolig, bekrefter han.

Det hadde også vært uenighet hvorvidt brakkene skulle beholdes.

– Riving ville betydd at bostedsmodulene ville blitt pakket sammen. Det er fint at vi har kommet til en løsning hvor brakkene kommer til nytte, understreker Amdam.

Vinn-vinn situasjon

Også Nina Telseth, styreleder i Mork barnehage, er positiv til å ta i bruk brakkene.

– Jeg vet ikke helt når de kommer på plass, men ser frem til å begynne å bruke brakkene.

Hva skal brakkene brukes til?

– I 2016 ble det født flere barn i Volda, og vi trenger derfor flere barnehageplasser. Brakkene utvider barnehagen og gir mer rom til både barn og de ansatte.

Saksdokumentene fra formannskapsmøtet viser at Mork barnehage har hatt et behov for utvidelse. To moduler, brakker, har vært et ønske fra oppvekstsjefen og styreleder. Dette har blitt sett på som den beste løsningen. Volda kommune mener både barn og ansatte vil ha god utnytte av mer plass i barnehagen.

Gjenbruken av brakkene har et positivt utfall for både kommunen og barnehagen.

Fjernet innen sommeren

Nærnett erfarer at da brakkene var bebodd, var det mye naboklager. Dette bekrefter også ordføreren. De som bodde i boligene har siden sommeren bodd i andre kommunale boliger. Naboene rundt gamle gymnas var positive til å la brakkene stå frem til denne sommeren, så lenge de var ubebodd.

Brakkene bak gamle gymnas
FLYTTES: De fire brakkene bak gamle gymnas. Foto: Nina Sørlie Nilssen 

Saken om Engeset-brakkene skal avsluttes i kommunestyret i slutten av måneden. Ifølge tidligere vedtak skal brakkene være fjernet innen 1. juli i år.