Ørsta Brannvesen melder om øvelse i Hovdebygda

Øvelsen skal pågå mellom 18.00 og 20.00

Brannvesenet i Møre og Romsdal melder på Twitter at de skal ha en øvelse ved en glattkjøringsbane i Hovdebygda. Scenarioet som skal øves på er trafikkuhell med røyk. Øvelsen pågår mellom 18.00 og 20.00.