Flere titalls millioner overført til private kontoer

Nils Olav Folldal er tiltalt for grov økonomisk utroskap.

TILTALT: Nils Olav Folladal er tiltalt for grov økonomisk kriminalitet. FOTO: Trønder-Avisa/ Jon Åge Fiskum.

Sjefen i et stort norsk entreprenørfirma er nå tiltalt for grov økonomisk utroskap, etter å ha overført over 42 millioner uten styrets godkjenning. Millionene gikk til en mann fra Volda.

Mannen som er tiltalt for grovt økonomisk utroskap er Nils Olav Folladal. Inntrøndelag tingrett skal ta stilling til hvorfor han overførte millionbeløp fra bedriften Austad Maskinstasjon AS til Tor Hallaråker uten styrets godkjenning.  Les mer her:
Del 2: 
Skjulte millioner og tause aksjonærer
Del 3: Daglig leder føler han har blitt sviktet
Del 4: Dette er endringene i tiltalen
Utsatt rettsak: Usikkert når saken skal opp i retten
Del 6: Finner ikke spor av firmaene i Brasil

Følg Nærnett på facebook 

Slik er saken

Året er 2011. Tor Hallaråker fra Volda vil starte med forretninger i Brasil. Han trenger investorer. Gjennom sitt store kontaktnettverk får han privatpersoner og selskaper til å ta del i prosjektene. Med seg på laget har han også forretningspartneren Tor Erik Nilssen.

4. oktober 2011 overføres det første beløpet fra en konto i Trøndelag. Kontoen pengene kommer fra tilhører selskapet Austad Maskinstasjon AS. Hallaråker og Nilssen har inngått en avtale med Nils Olav Folladal. Han har ifølge tiltalen egenskap som daglig leder i firma. Beløpene øker etterhvert i størrelse, og kommer inn på konto stadig hyppigere. Ifølge tiltalen som politiet i Trøndelag har tatt ut, er det snakk om til sammen 71 overføringer.

Tiltalen viser at det flere ganger overføres millionbeløp til Hallaråkers privatkonto.

24. august 2015 stopper overføringene. Da har Hallaråker og Nilssen mottatt til sammen 42,259.000 norske kroner.

Tor Hallaråker nevnes i tiltalen mot Nils Olav Folladal.
INVESTOR: Tor Hallaråker mottok millionene fra den tiltalte. ARKIVFOTO: Sunnmørsposten/ Knut Arne Aarset. 

Folldal har ikke lenger egenskaper som daglig leder i Austad Maskinstasjon AS. Nåværende daglig leder i firmaet ønsker ikke å kommentere saken til Nærnett, og henviser til Folladal.

Per Ove Sørholt, forsvareren til Nils Olav Folladal, har ennå ikke snakket med sin klient når Nærnett tar kontakt. Folladal har ikke svart på noen av henvendelsene til Nærnett. Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken. Til Trønder-Avisa påstår han at deler av styret var samstemte angående hva som foregikk økonomisk.

— Det politiet gjør her er en katastrofe. De stikker kjepper i hjulene våre. Innen kort tid vil hele situasjonen se annerledes ut, sier den tiltalte til Trønder-Avisa.

Har du opplysninger i saken? Tips oss på nett@hivolda.no!

Stor risiko

MILLIONENE: Tiltalen hevder at det er begått grov økonomisk uforstand. FOTO: Chris-Håvard Berge

I tiltalen går det fram at det på tross av betydelig risiko for tap aldri ble opprettet en tilbakebetalingsplan eller tilbakebetalingsavtale mellom de som mottok overføringene og Austad Maskinstasjon AS.

–  Pengene skal ha blitt overført av Nils Olav Folladal til Tor Hallaråker og Tor Erik Nilssen sine private bankkontoer som lån, sier politiadvokat Amund Sand til Nærnett. Han har vært sentral i etterforskningen av saken og er tilknyttet økoteamet i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Veien mot tiltale

Det var Skatteetaten som oppdaget og varslet politiet om millionoverføringene.

– Skatteetaten orienterte oss når pengene ble overført fra Austad Maskinstasjon AS og når Hallaråker overførte penger til Nilssen i Brasil, sier Sand.  

I en tidligere fase i etterforskningen hadde både Hallaråker og Nilssen status som siktet i saken, sammen med Folladal. Etter hvert valgte politiet å frafalle siktelsene mot Hallaråker og Nilssen.

–  Vi foretok en ransakelse for to år siden, bekrefter Grete Hjelle, etterforskningsleder i politiet i Ørsta/Volda.

Politiet i Trøndelag sier dette om hvorfor de valgte å ikke sikte Hallaråker og Nilssen: 

– Vi har ikke tilstrekkelige bevis og grunnlag som viser at Hallaråker har gjort noe kritikkverdig mot selskapet. Etterforskningen konkluderte med at han har handlet i god tro i forhold til selskapets interesser. Det er dette retten nå skal ta stilling til, sier Sand til Nærnett.

Når ble styret klar over at overføringene var gjennomført?

– Det er et forhold som må utstå til når vi tar det opp i retten, sier politiadvokaten.

Overføringene fra tiltalen
ENORME SUMMER: Tor Hallaråker mottok over 42 millioner kroner. FOTO: Faksimile tilaten.

Politiadvokat Sand mener saken er av en betydelig størrelse.

– Sett i kroner og øre er det en veldig stor sak. Det er ikke ofte man er borti saker som omhandler så store beløp, sier Sand.

Har du tips i saken? Kontakt oss på nett@hivolda.no

Overføringenes gang

Tiltalen hevder at Nils Olav Folladal gjør de første overføringene til sin private

konto. Beløpene er på 50.000 kroner. De blir begge overført i starten av oktober 2011.

Etter dette går det et helt kalenderår før Folladal gjør en ny overføring. Denne overføringen skjer 21. november 2012.

Da går beløpet direkte til Hallaråker, og det er ni ganger så høyt som den første overføringen. Beløpet er på 450.000 kroner.

Tiltalen viser at fjerde overføring går til Tor Erik Nilssen den 15. mai 2013. Beløpet er på 20.000 kroner. Etter den niende overføringen skjer alle overføringer kun til Hallaråker.

19. desember 2014 overføres det største enkeltbeløpet på 3,7 millioner kroner. Samme beløp repeteres fire dager etter, på lille julaften. På kun fem dager har Hallaråker mottatt et samlet beløp på hele 7,4 millioner til sin private konto.

Den siste av de 71 overføringene som tiltalen tar for seg, blir foretatt 24. august 2015. Beløpet er på 2,298.000 kroner, og er det femte største enkeltbeløpet som blir overført.

Dette sier Økokrim

Nærnett har ved flere anledninger vært i kontakt med Økokrim. De ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men kan kommentere økonomisk kriminalitet på et generelt grunnlag.

– Det spesielle med grov økonomisk utroskap er at dette er en type kriminalitet som begås av en person som har ansvar for å ivareta selskapets interesser, men som isteden handler i strid med disse interessene for å oppnå uberettiget vinning, sier Mads Kleppe. Han er kommunikasjonsrådgiver i Økokrim.

ØKOKRIM: Nærnett har snakket med Mads Kleppe i Økokrim. Foto: Økokrim

Selv om enhver økokrimsak er selvstendig, viser Kleppe til store norske utroskapssaker som tidligere har vært oppe for retten. Disse andre sakene har alle handlet om økonomiske beløper i mindre eller lik størrelse som den aktuelle saken. Han trekker frem Tordenskjold-saken fra 2013, hvor en tidligere styreleder og en befraktningssjef i Tordenskjold ASA ble dømt. De to fikk henholdsvis fire og fem års fengsel for grovt bedrageri og grov utroskap. Beløpene i saken hadde et omfang på cirka 30 millioner kroner ved kjøp av skip og skipsutstyr, og bedrageri i forbindelse med lånefinansiering av disse kjøpene.

Kleppe forteller at grov økonomisk utroskap har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

– Denne typen kriminalitet kan generelt være vanskelig å oppdage og er svært skadelig, sier kommunikasjonsrådgiver Kleppe.   

Tiltalen i retten

Mars 2017. Inntrøndelag tingrett. Nils Olav Folladal er tiltalt for å ha handlet i strid med selskapets interesser. Han skal ha vist grov økonomisk uforstand og handlet mot Austad Maskinstasjons interesser. Ifølge tiltalen skal han med forsett ha forsøkt å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre. Overføringene til Hallaråker og Nilssen var aldri godkjent av selskapets styre.

– Det som ble oppgitt som formål for overføringene, var at pengene skulle brukes til ulike investeringer i Brasil, forteller politiadvokat Amund Sand til Nærnett.

Nærnett har vært i kontakt med Tor Hallaråker og han ønsker ikke å kommentere saken. Tor Erik Nilssen har ikke svart på noen av Nærnett sine henvendelser.

Saken kommer opp i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer 27. mars. Retten har satt av fire hele dager til saken.

Les del 2 her: Skjulte millioner og tause aksjonærer

Har du tips i saken? Tips oss på: nett@hivolda.no