Daglig leder føler han har blitt sviktet

Norges lover

RETTSSAK NESTE UKE: Mandag starter rettssaken mot tiltalte i Inntrøndelag tingrett.                                                                  FOTO: Bastian Lunde Hvitmyhr

Et lån på over 42 millioner ble gitt fra Austad Maskinstasjon AS til en mann fra Volda. I årsregnskapet til bedriften for 2015, oppgis pengene som tapt.  – Jeg vet ikke hvor pengene har tatt veien. Jeg føler meg sviktet, sier daglig leder til Nærnett.

Mandag 27. mars 2017 starter rettssaken mot tiltalte Nils Olav Folladal. Han er tiltalt for grov økonomisk utroskap mot bedriften Austad Maskinstasjon AS hvor han er ansatt. Tiltalen hevder han har overført over 42 millioner norske kroner som lån til Tor Hallaråker fra Volda.

LES MER:
Del 1: Flere titalls millioner overført til private kontoer
Del 2: Skjulte millioner og tause aksjonærer
Del 4: Dette er endringene i tiltalen
Utsatt rettssak: Usikkert når saken skal opp for retten
Del 6: Ser ikke spor av firmaene i Brasil

Ført som tap i 2015

I årsregnskapet for 2015 går det frem at lånet regnes som tapt. I årsregnskapet året før går det frem at beløpet er lånt ut.  

– Jeg må bare forholde meg til det som står i regnskapet. Pengene er tapt, sier Eskil Austad, daglig leder i Austad Maskinstasjon AS til Nærnett.

Faksimile av tidligere artikkel
FAKSIMILE: Nærnett har tidligere omtalt saken. 

Du har skrevet under årsberetningene. Er du ikke ansvarlig?

– Jeg skrev under. Det stod jo at det skulle tilbakebetales i 2014. Jeg tenkte at pengene ville komme tilbake med en gang. Det var det som var forutsetningen i regnskapet, sier Austad.  

Sporene av lånet

Årsregnskapene som Nærnett har fått tilgang til gjennom Brønnøysundregisteret viser at overføringene til Hallaråker har satt spor i regnskapet til Austad Maskinstasjon AS.  

I firmaets årsregnskap for 2014 er millionene omtalt som fordringer knyttet til utlån. 33,718.000 kr er oppført som hovedstol, altså beløp som skal tilbakebetales uten påløp til renter.

Summen av fordringer omtalt i årsregnskapet for 2014 er hovedlånet pluss rentene, så til sammen i overkant av 37 millioner kroner står oppført som fordringer.
Årsregnskapet poengterer at det kan foreligge tapsrisiko for hele eller deler av denne fordringen, ettersom det er knyttet usikkerhet på grunn av manglende tilbakebetaling.

Har du tips i saken? Tips oss på: nett@hivolda.no

Revisorselskapet Earnst and Young reviderte årsregnskapet for bedriften mellom 2013 og 2015.

Revideringen viser at årsregnskapet for 2014 ble revidert med forbehold i lånene til Hallaråker. Revisoren skriver i revisjonen:


«Etter vår mening er det knyttet betydelig usikkerhet til virkelig verdi av kortsiktige usikrede fordringer...»

Austads forhold til Hallaråker

I tiltalen mot Folladal står det at det aldri ble opprettet noen tilbakebetalingsavtaler eller tilbakebetalingsplaner. Eskil Austad opplyser til Nærnett at det ikke har eksistert noen avtale mellom Hallaråker og bedriften.

– Jeg har aldri sett noen form for tilbakebetalingsavtale. Jeg vet ikke hvorfor, det var ikke jeg som hadde kontakt med Hallaråker. Det var sikkert jeg som hadde ansvaret, men det er ikke jeg som har stått for det her, hevder han.

Austad hevder at han hadde gitt ansvaret fra seg og at han føler seg sviktet. Han sier til Nærnett at han ikke vet hvor pengene er i dag.

Hvorfor skulle Hallaråker ha penger fra dere?

– Ingen anelse. Jeg kjenner ikke personen. Jeg har snakket med han så vidt, men kjenner han ikke, sier Austad.

Nærnett har vært i kontakt med Folladals forsvarer, Per Ove Sørholt. Advokaten ønsker ikke å kommentere saken før den kommer opp i retten. Folladal selv har på sin side ikke svart på Nærnett sine henvendelser.

«Worst case scenario»

Årsberetningen for 2014 som Nærnett har fått tilgang til viser at selskapet selv føler seg usikre på beløpet som er lånt ut. Dette dokumentet er signert både av styrets leder, nå siktet i saken, Nils Olav Folladal, og daglig leder/styremedlem Eskil Austad.

Signert årsregnskap
ÅRSBERETNINGEN:  Eskil Austad har signert som daglig leder. Nils Olav Folladal står i de samme dokumentene oppført som styrets leder.

I årsberetningen står følgende:


“Selskapet har i løpet av 2014 lånt ut betydelig beløp til en meget gunstig rente, noe som vil medføre store renteinntekter for både 2014 og 2015.”


Renten Nils Olav Folladal og Eskil Austad her sikter til er oppgitt som 25% av til enhver tid utestående beløp av de usikrede fordringene. Om de usikrede fordringene skriver Folladal og Austad i årsberetningen:

“Pr. 31.12.14 har selskapet usikre fordringer i denne sammenheng på ca 37 mill ink. renter, usikkerheten ligger i manglende tilbakebetaling til rett tid. Til tross for sikkerhet stilt bak i form av pant/garanti ligger det her en tapsrisiko for hele/deler av fordringen. Worst case scenario så vil egenkapital være negativ…”

Fikk Økokrim på døra

Austad hevder til Nærnett at han ikke visste om overføringene.

– Jeg ble først klar over overføringene da Økokrim kom på døra, sier han.

Tidligere stod Austad også som en av de siktede i saken, men siktelsen frafalt. Han har nå status som vitne i rettssaken. 

–  Påtalemyndighetene har vurdert Eskil Austad sin rolle i saken. Han har vært siktet, men siktelsen frafalt. Austads rolle vil bli et tema under hovedforhandlingen, og jeg vil derfor ikke kommentere dette ytterligere nå. Det som kan sies er at påtalemyndigheten mener Austad sin rolle ikke gjør noen endringer i Folladals ansvar for de handlinger som er beskrevet i tiltalen, sier politiadvokat Amund Sand til Nærnett.

Ugyldig styre ifølge vedtektene

I tiltalen mot Folladal, hevdes det at overføringene til Hallaråker ikke var godkjent av selskapets styre. Ifølge vedtektene til Austad Maskinstasjon AS fra 2002 skal styret bestå av minimum tre og maksimalt fem styremedlemmer.

I perioden hvor overføringene blir gjort, består styret kun av to medlemmer, den tiltalte Nils Olav Folladal og Eskil Austad. 

Vedtekter fra 2002
VEDTEKTENE: Styret skal i følget firmaets egne vedtekter bestå av 3-5 medlemmer. 

Austad Holding AS er den eneste aksjonæren i Austad Maskinstasjon AS. Holdingselskapet eies igjen 90 prosent av Eskil Austad, resterende 10 prosent eies av Nils Olav Folladal.

Feil i tiltalen

Nærnett har tidligere omtalt Folladal som daglig leder, da han beskrives som dette i den opprinnelige tiltalen, datert 25. november 2016.  

21. mars 2017, seks dager før retten skal ta stilling til saken, endres tiltalen. Nils Olav Folladal har ikke hatt stilling som daglig leder, slik det hevdes i den opprinnelige tiltalen.  

– Tiltalens angivelse av Folladal som daglig leder er feil. Han har vært kontorsjef/styreleder og tiltalen ble 21. mars endret i samsvar med dette, bekrefter politiadvokat Amund Sand til Nærnett. Han har vært sentral i etterforskningen av saken. 

Nærnett var igjen i kontakt med Hallaråker onsdag 22.mars. Han ønsker fortsatt ikke å kommentere saken.

Saken kommer opp i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer 27. mars. Retten har satt av fire hele dager til saken. Nærnett vil være tilstede i retten og følger saken derfra. 

Les mer:
Del 1: Flere titalls millioner kroner overført til private kontoer
Del 2: Skjulte millioner og tause aksjonærer

Har du tips i saken? Tips oss på: nett@hivolda.no

Millionstrømmen til Brasil

  • Tor Hallaråker fra Volda fikk i løpet av 2013 - 2015 et samlet beløp på over 42 millioner kroner til sin private konto, fra Austad Maskinstasjon AS.
  • Pengene skulle brukes til investeringer i Brasil. 
  • Nils Olav Folladal er ansatt i Austad Maskinstasjon AS. Han er nå tiltalt for å ha overført disse millionene uten styrets godkjennelse. 
  • Tiltalen hevder at beløpene var lån Hallaråker skulle bruke til investeringer.
  • Lånene som ble gitt til Hallaråker skulle gi gode renteinntekter for Austad Maskinstasjon AS, men ifølge tiltalen mot Folladal ble det aldri opprettet noen form for tilbakebetalingsavtale mellom bedriften og Hallaråker.
  • Ingen av pengene har blitt tilbakebetalt.