Dette er endringene i tiltalen 

Folldal skal møte i Inntrøndelag tingrett

INNTRØNDELAG TINGRETT: Det er her Folladal skal møte i retten. Foto tingretten: domstol.no, foto Folladal: Trønder-Avisa/Jon Åge Fiskum

Mannen som sendte over 42 millioner til forretningsmannen fra Volda, risikerer nå å måtte betale erstatning. 

Den opprinnelige tiltalen ble erstattet med en oppdatert tiltale 21. mars 2017. Stillingen til den tiltalte er endret. Det har også blitt lagt inn forbehold om erstatning.

Les mer:
Del 1: Flere titalls millioner kroner overført til private kontoer
Del 2: Skjulte millioner og tause aksjonærer
Del 3: Daglig leder føler han har blitt sviktet
Utsatt rettssak: Usikkert når saken skal opp for retten
Del 6: Finner ikke spor av firmaene i Brasil

Mulig erstatning
Den oppdaterte tiltalen åpner opp for at det vil bli krevd erstatning og innkreving av det økonomiske tapet som selskapet har lidd. I tiltalens siste ledd står det:

«Det tas forbehold om at det vil bli nedlagt påstand om erstatning/inndragning.»
 

Beløpet som ble overført fra Austad Maskinstasjon AS sin konto har en samlet verdi av 42,259.000 norske kroner.

Pengene skulle gå til lån til Tor Hallaråker fra Volda. Han skulle bruke lånet til investeringer i Brasil. Ifølge årsregnskapet til Austad Maskinstasjon AS ble det budsjettert med tilbakebetaling og en avkastning på 25 prosent i renteinntekter.

Feil stilling

Den første tiltalen fra 25. november 2016 inneholdt feil beskrivelse av den tiltalte Nils Olav Folladal sitt ansettelsesforhold i Austad Maskinstasjon AS. I den opprinnelige tiltalen blir han beskrevet som daglig leder. Dette er nå endret til: styreleder/kontorsjef.  

Nærnett har vært i kontakt med Eskil Austad som bekrefter at Folladal ikke var daglig leder. Politiadvokat Amund Sand, som har vært sentral i etterforskningen, stadfester at påtalemyndighetene har måttet oppdatere den tidligere tiltalen mot Nils Olav Folladal.

I den oppdaterte tiltalen blir Folladal tiltalt for grov økonomisk utroskap:

«I egenskap som styreleder/ kontorsjef i selskapet Austad Maskinstasjon AS...»         
 

Regnes som tapt

Den samlede verdien som regnes som tapt er over 57 millioner kroner, viser selskapets  årsregnskapet for 2015.

I årsregnskapet fra 2015 kan man se at det omtalte lånet, som i 2015 hadde verdi på 40 millioner kroner, samt mulige renteinntekter, med en verdi på 17 millioner, annulleres og regnes som tapt.

Årsregnskapet for 2015
ANNULERES I ÅRSREGNSKAPET: Fordringene regnes her som tapt. 

                           
Saken skal opp i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Tiltalen skulle egentlig opp for retten 27. mars, men har blitt utsatt på ubestemt tidspunkt. Nærnett får opplyst at den tiltalte har fremlagt legeærklæring som gir gyldig forfall.

Har du tips i saken? Tips oss på: nett@hivolda.no             

                

                    

Millionstrømmen til Brasil

  • Tor Hallaråker fra Volda fikk i løpet av 2013 - 2015 et samlet beløp på over 42 millioner kroner til sin private konto, fra Austad Maskinstasjon AS.
  • Pengene skulle brukes til investeringer i Brasil. 
  • Nils Olav Folladal er ansatt i Austad Maskinstasjon AS. Han er nå tiltalt for å ha overført disse millionene uten styrets godkjennelse. 
  • Tiltalen hevder at beløpene var lån Hallaråker skulle bruke til investeringer.
  • Lånene som ble gitt til Hallaråker skulle gi gode renteinntekter for Austad Maskinstasjon AS, men ifølge tiltalen mot Folladal ble det aldri opprettet noen form for tilbakebetalingsavtale mellom bedriften og Hallaråker.
  • Ingen av pengene har blitt tilbakebetalt.