– Får ikke den samme servicen på nett

Butikkeiere føler seg ikke truet av netthandel

Butikksjef på Intersport i Volda, Linda Sefland, mener at fysiske butikker har service som nettbutikkene ikke kan tilby.
FOTO: Lotte Solheim Johannessen

Folk handler mer og mer på nettet. Næringsdrivende i Volda føler seg likevel ikke truet av netthandel. 

Mottaket for Postnord i Volda kan bevitne at strømmen av pakker ikke ser ut til å avta. Men det tar ikke motet fra de lokale butikkene. 

God service og kompetanse 

– Vi vil alltid være truet av netthandel, men en måte å møte dette på er gjennom god service og kompetanse, sier butikksjef hos Intersport, Linda Sefland. 

Sefland forteller at antall kunder har gått ned de siste årene, og at det kan skyldes netthandel. På nettet kan man få de samme varene til en billigere pris. Sefland understreker at kunden ikke får den servicen og kompetansen på nett som de ansatte i butikken kan bistå med. 

– På Intersport har vi ansatte med bred fagkunnskap, spesielt på ski- og sykkelutstyr, sier Linda Sefland.

Butikken drar god nytte av at det er et stort fjellmiljø i området, og derfor er etterspørselen etter riktig utstyr høy. Noe som er med på å holde butikken i live, er at kundene kan få gratis tilpasning av utstyr. 

Ringvirkninger

Intersport-sjefen peker også på miljøeffekten av netthandelen. Til hennes glede merker hun at mange har blitt opptatt av å ha ting som varer lenger, og heller kjøper det dyrere i butikk.

– Det er ikke bærekraftig å handle på nett. Det lønner seg verken for samfunnet eller miljøet, sier Sefland.  

Selv om Intersport kan tilby noe som nettbutikkene ikke kan, er Sefland klar på at det har ringvirkninger når folk ikke støtter de lokale butikkene. 

– For mye netthandel gjør at butikkene taper penger og må kutte ned på bemanningen. Færre arbeidsplasser vil merkes godt i et lite tettsted som Volda, sier Sefland. 

Åpnet egen butikk 

Flere butikkeiere i Volda påpeker at kundestrømmen har gått ned de siste årene. Likevel er det fortsatt noen som våger å starte opp på egenhånd. Anne Grethe Schjelderup har gjort nettopp dette. Butikken Varmesen åpnet i forrige uke, og har hatt en positiv strøm med folk.

Anne Grethe Schjelderup mener man må tenke nytt og kreativt for å starte butikk i Volda. 
FOTO: Lotte Solheim Johannessen

 

– For å lykkes må man vurdere målgruppen, og hva folk savner på markedet, sier Schjelderup. 

Schjelderup har jobbet på Janus-butikken som tidligere var i Volda. Etter at butikken ble nedlagt har det ifølge Schjelderup vært høy etterspørsel etter ulltøy, og det er dette som er Varmesens primærvare. Hun forteller at hun merker en økende bygdepatriotisme, og håper at trenden med netthandel vil snu. 

– Hvis folk har mulighet til å kjøpe det de trenger i Volda, har jeg troen på at de vil gjøre det for å bidra til lokalsamfunnet, sier Schjelderup.