Bygdepride får ikke heise regnbueflagget utenfor rådhuset

Bygdepride får ikke flagge utenfor rådhuset

Regnbueflagget vil ikke vaie på rådhusets flaggstang under årets Pride-feiring. 
 

Bygdepride får ikke flagge utenfor rådhuset i Volda under årets Pride-arrangement. Det vedtok formannskapet tirsdag 19. mars. De kommunale flaggstengene i Hamnegata vil dermed stilles til disposisjon fra 9. til 12. mai. 

I Ørsta kom formannskapet frem til samme konklusjon. Rådhusets flaggstenger er forbeholdt nasjonalflagget, mens andre kommunale flaggstenger kan benyttes til Bygdepride. 

I februar fikk Bygdepride avslag både i Ørsta og Volda kommune på søknaden om å benytte kommunale flaggstenger med visning til «Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger». Styret klagde på vedtaket og mente kommunen hadde tolket lovverket feil. Etter en ny gjennomgang anbefalte rådmannen i Volda formannskapet å tillate at Prideflagget på festflaggstengene i Hamnegata fra 9. til 12. mai, noe formannskapet stemte for. 

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam, forteller at formannskapet var opptatt av at

Ordfører Jørgen Amdam.
FOTO: Ane Thingstad

flagging ved rådhuset skal være mer høytidelig. De kan dermed ikke tillate mer allmenn flagging i forbindelse med andre typer arrangementer. 

Både i Oslo og Bergen tillates prideflagget fremfor rådhuset. Amdam mener situasjonen i de to storbyene er annerledes enn i Volda, fordi de har mange flaggstenger utenfor rådhuset, slik at de brukes på en litt annen måte. 

Hvorfor er det så stor forskjell på hvordan kommunene velger å håndtere en slik sak? 

– Det kan være holdninger, det kan være tilfeldigheter. Det er ikke godt å si. Det er en del av den kommunale handlingsfriheten at vi innenfor lovverket får lov til å bestemme dette selv. 

Mener du at Oslo og Bergen har tolket loven feil? 

– Nei, men de store byene har en litt annen situasjon. Blant annet ved at de har flere flaggstenger. Så de har en litt annen politikk angående dette. 

Marianne Borgen, ordfører i Oslo, sa etter at hun heiste flagget at dette viser at Oslo er en inkluderende, mangfoldig og raus by. Er ikke Volda det? 

– Jo, og det har vi forsøkt å vise. For eksempel ved å gå i Pride-tog med Voldas symbol, ordførerkjede. Så er det en vurderingssak akkurat dette med flaggstanga og den spesielle bruken av nasjonalflagget, og det kan det være forskjellige meninger rundt det. 

I Ørsta skal saken videre til kommunestyret 28. mars. 

Les tidligere sak her.

 

Lov om flagging på kommunale bygninger 

I Lov om flagging på kommunale bygninger er det slått fast at kommuner bare kan nytte det norske flagget (uten splitt og tunge), det samiske flagget og «kommune- eller fylkesflagg som er godkjent av Kongen» på «bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner».