Burde bygges ny skole

Ørsta videregåande prioriteres av fylket

Ørsta Videregående skole har det dårligste bygget i fylket, mener fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Derfor blir den satt høyere på prioriteringslista.

Ørsta videregåande skule har blitt flyttet til fjerdeplass på listen over prioriterte skoler i fylket, skriver Mørenytt. Tilstandsanalyser av bygget viser at bygningsmassen er den dårligste i fylket. 

Nylig ble fylkesutvalget orientert om skolebyggene i fylket, og de jobber nå med utgreiing om et nybygg for skolen. De ønsker å bygge ny skole i sentrum med fellesbruk av bibliotek, kino/auditorium på kulturhuset og felles kantine. 

- Det er utarbeidet enkle skisser over prosjektet. Regulering og eventuell eksprioritering må gjennomføres, sier Per Olaf Brækkan som er bygge- og vedlikeholdssjef i fylkeskommunen til Mørenytt.