Vil at flere skal søke tilskudd til eldre fartøy

Deler ut 1 million til eldre fartøy

HAR FÅTT TILSKUDD: MS Hindholmen ble bygd i 1916, og er en av fartøyene som har fått tilskudd så langt. Foto: Tore Sætre/Wikimedia

Fylkeskommunen og Riksantikvaren deler ut en million kroner i tilskudd til listeførtefartøy som er vernet av Riksantikvaren. 

Flere bes nå om å søke på tilskudd gjennom SAVOS-ordningen. SAVOS er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Riksantikvaren hvor begge parter går inn med halvparten av tilskuddsmidlene hver. Søknadsfristen er 15. oktober.

Vil bevare maritime kulturminner

Det er bare fartøy som er vernet av Riksantikvaren som har mulighet til å søke.

Målet er å hjelpe folk som sitter på viktige maritime kulturminner med vedlikehold, slik at flere kan få oppleve den maritime biten av fylkets historie, sier Arve Nytun, rådgiver i fylkeskommunen til deres hjemmesider.

– Møre og Romsdal har en rik kystkulturhistorie med et mangfold av fartøy, med ulike funksjoner som for eksempel fiskefartøy, ferjer, passasjerbåter og fangstskuter. Men dette er ikke en selvfølge, uten ildsjelene som bruker mye tid og krefter på å holde dem vedlike, sier Nytun. 

Ti tilskudd så langt

Siden 2016 har ti fartøy og deres båtlag fått tilskudd i Møre og Romsdal. Halvparten av disse er på Sunnmøre: Brannsprøyta, Thorolf, Hindholmen, Helland og Bilfergen. 

– Dette er ulike fartøy, men de har likevel til felles at de ønsker at fartøyet skal være med å formidle Møre og Romsdal sin kysthistorie. For flere av prosjektene er disse midlene helt nødvendige for å klare å holde fartøyene i stand, sier Nytun.

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.