Må øke demenskompetanse

Tallet på demente personer er antatt å doble seg i løpet av de neste 30-40 årene, da er det ekstra viktig at kommunene er forberedt ifølge NRK Møre og Romsdal og rådgiver for fylkesmannen, Eli Mette Finnøy. 

Behovet for økt kompetanse er noe Vanylven kommune har vært klare over lenge. Kommunalsjef Arnhild Nordaune kan fortelle at det kommer til å bli en utfordring med flere demente fordi det er en gruppe som har vanskeligst for å kunne bli boende hjemme. Han forteller også at de er klar over problemet og at velferdsteknologi kan være løsningen.

-  Vi har nå en egen demensavdeling og forbereder oss også på å tilpasse flere av våre andre avdelinger. Det vi ønsker å satse mest på er velferdsteknologi. Det er det som er fremtiden. Ny velferdsteknologi som f.eks. bruk av GPS vil gi de demente mer frihet, til blant annet å kunne ferdes mer fritt, sier Nordaune.

Kartlegge fremtiden

En annen kommune som ruster seg for demensbølgen er Herøy. Kommunalsjef for helse og omsorg, Renate Rossi-Kaldhol, sier at kommunen åpnet nye omsorgsboliger 6.mars, og forbereder seg på å skape mer plass til de eldre. De henter også hjelp utenfra for å kartlegge fremtiden bedre.

-  Vi er egentlig inne i en svært spennende tid da kommunen har bestilt en ekstern evaluering av tjenestene våre. På denne måten kan vi lettere se hva vi må forbedre og hva vi må gjøre annerledes. Jeg tror dette er viktig for å henge med i tiden, og for å skape et best mulig tilbud for de demente som kommer, avslutter Rossi-Kaldhol.