Diabetikere jubler over nytt utstyr

Fornøyde: Ingvil Kjeldseth-Moe og datteren Solveig er veldig fornøyde med tilbudet om nytt utstyr. Foto: Hanne Undem.

Fornøyd: Ingvil Kjeldseth-Moe og datteren Solveig er fornøyd med tilbudet om nytt utstyr. FOTO: Hanne Undem

Ingvil Kjeldseth-Moe har ventet flere år på å kunne gi nytt diabetesutstyr til datteren. Utstyret ble endelig godkjent 1. mars, og vil gi datteren friheten hun har ønsket seg.

Ingvil Kjeldseth-Moe er glad for at diabetesutstyret endelig er på plass ett år på overtid. For hennes datter Solveig (11), betyr utstyret mer selvstendighet. Solveig bruker Dexcom G4, og kan derfor ikke være ute med venner uten at mor eller far ringer henne og spør hva blodsukkeret er. Det begrenser hva datteren kan gjøre.  

– Hun overnatter kun hos en god venninne og besteforeldrene sier Ingvil Kjeldseth-Moe

Dexcom G6, det nye utstyret, gjør at man ikke trenger å være innen en viss rekkevidde for å sjekke blodsukkeret. Utstyret sender dataene til mobilen til en forelder eller en omsorgsperson.

Det er utviklet en applikasjon for å lese dataene, noe som gjør det lettere å forstå og se når blodsukkeret er for lavt eller høyt.

Solveig kan begynne å bytte sensor selv med det nye utstyret, noe hun må ha hjelp til nå. Kjeldseth-Moe sier at det er naturlig at datteren blir mer selvstendig jo eldre hun blir.

Mye glede i nytt utstyr
I fjor skrev Nærnett om den nye generasjonen Dexcom som ikke var gjort tilgjengelig i Norge. 1. mars i år ble det bestemt at Norge kommer til å tilby Dexcom G6 og flere andre typer diabetesutstyr.

Det kan fortsatt ta tid før pasienter med diabetes type 1 blir tilbudt utstyret. Det ligger for tiden på anbudslister, som vil si at en leverandør må takke ja til å produsere utstyret.

Dexcom G6 ble godkjent for bruk i fjor, men ble ikke tatt inn av helseregionene. Dette på grunn av datasikkerhet og personvernloven, og muligheten til å kunne hacke seg inn og lese dataene.

Gerd Helen Masdal, diabetessykepleier ved Medisinsk poliklinikk på Volda sjukehus, sier det kommer mer informasjon i mai. Poliklinikken er veldig fornøyd med å snart kunne tilby utstyret til sine pasienter, og for mange har dette vært ettertraktet.

Masdal sier at hun ennå ikke har fått opplæring i utstyret ettersom det er så nytt. Hun forventer at det kommer mer informasjon og opplæring når utstyret kommer ut.

I Facebookgruppen «Ja til de nyeste hjelpemidlene til våre barn med diabetes type 1!» ble det uttrykt mye glede da det ble annonsert at G5 og G6 ble godkjent for bruk i Norge. Flere i gruppen har kjøpt diabetesutstyr fra Sverige, England eller USA for å sikre at deres barn skal ha frihet og foreldre skal slippe å fotfølge barna sine.

Kjeldseth-Moe tør ikke å ha for høye forhåpninger om at det nye hjelpemiddelet kommer i mai, men hun legger ikke skjul på at de er veldig fornøyde og at godkjenningen har en positiv innvirkning på familien.