Ørsta satser på digital opplæring for lindrende behandling
 

Ørsta kommune satser på digital opplæring til helsefagarbeiderne for å øke kompetansen innen lindrende behandling og omsorg.
 

Så langt er det fullført to digitale opplæringskurs for helsefagarbeidere i Ørsta. På kurset i fjor og i år var det 19 helsefagarbeidere som deltok. På grunn av interesse til opplæringen, planlegger Ørsta kommune nå å ha et nytt kurs til høsten.

Målet med opplæringen er at helsefagarbeiderne videreutvikler sin kompetanse og at pasientene skal få behandling og omsorg av høy kvalitet, samt for å gi pårørende nødvendig støtte.

Det er Høgskulen i Innlandet i samarbeid med Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) og ressursnettverk for palliasjon i Hedmark som har utarbeidet den digitale opplæringspakken for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Dette gjorde de på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Opplæringen er rettet mot pasienter med kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), hjertesykdom og nevrologiske sykdommer som amyotrofisk lateral sklerose (ALS), multippel sklerose (MS) og Parkinsons sykdom.

Dette meldte Ørsta kommune på sin hjemmeside.