– Vi vil kjempe for tingretten

 Dimmen: – Vil kjempe videre for Søre Sunnmøre tingrett

RINGVIRKNINGER: Påtroppende Volda-ordfører, Sølvi Dimmen (Sp), mener en nedleggelse av Sunnmøre tingrett vil gi negative ringvirkninger (Arkivfoto: Tobias Brøste Båkind)

Påtroppende Volda-ordfører, Sølvi Dimmen (Sp), reagerer på Domstolskommisjonens forslag om nedlegging av tingretten i Volda.

Tidligere i dag kom det frem i en rapport fra Domstolkommisjonen at de vil fremme forslag om å legge ned flere tingretter i Møre og Romsdal, der i blant Søre Sunnmøre tingrett i Volda.

Sølvi Dimmen (Sp) sier forslaget ikke kom overraskende på, men vil likevel kjempe videre for å beholde tingretten.

–  Det er ingen grunn for å legge ned Søre Sunnmøre tingrett, og den har utrolig stor betydning for både Volda og vår region, sier hun engasjert.

Dimmen forteller om flere negative ringvirkninger dersom forslaget blir vedtatt. 

– Her er bygd opp et godt advokatmiljø fordi vi har en tingrett, noe som kan stå i fare for å forsvinne dersom tingretten blir nedlagt. Dette hendte i Nordfjordeid.  Høgskulen har også uttrykt hvor viktig tingretten er med tanke på de ulike utdanningene de har der. Ikke minst vil ansatte og brukere få lang reisevei. 

LEGGES NED: Søre Sunnmøre tingrett i Volda er en av flere tingretter som kan bli lagt ned. (Foto: Tobias Brøste Båkind)

Må lage støy

Stortingspolitiker Jenny Klinge (Sp) uttalte tidligere til Nærnett at hun håper at Sølvi Dimmen (Sp) og Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) kan komme sammen og kjempe for tingrettene i fylket. Dette er påtroppende Volda-ordfører positiv til.

– Jeg tenker det er helt naturlig å ta kontakt med andre kommuner som er i samme situasjon og se hva vi kan gjøre sammen, sier Dimmen og holder frem.

– Det her var jo ikke tenkt å være en politisk behandling, men vi er nå nødt til å prøve å få lagd så mye støy som mulig rundt dette, slik at det blir politisk behandlet. 

Forslaget om nedleggelsesvedtaket blir fremmet for justisminister Jøran Kallmyr i morgen, tirsdag. I et vedlegg fra Jenny Klinge (Sp) får vi opplyst at Justisdepartementet vil legge forslaget ut på bred høring. Videre står det at «Regjeringen vil på bakgrunn av høringen ta endelig stilling til videre prosess, herunder hvordan saken skal forelegges Stortinget». 

Sølvi Dimmen er klar i talen når vi spør hva hun vil gjøre videre.

– Vi vil kjempe for tingretten, fordi vi mener den er liv laget, avslutter hun.