Gutter diskrimineres på leiemarkedet

Diskriminerer gutter på leiemarkedet

DISKRIMINERING: Med mindre man selv skal bo med leietakeren, er det ikke lov å skrive at man kun leier ut til jenter. FAKSIMILE/KOLLASJ: Facebook. 

Diskriminering på bakgrunn av kjønn er ulovlig når man skal leie ut bolig. Likevel er det et gjentakende, og ofte svært synlig problem.

De siste to månedene har Nærnett registrert nærmere 20 tilfeller av diskriminering i den offentlige Facebook-gruppa «Til leige i Volda og Ørsta». Gruppa har over 6000 medlemmer, og er en av de største leiegruppene på Sunnmøre. Alle tilfellene dreier seg om at utleierne skriver at de kun søker jenter. Dette er ulovlig.

Brudd på likestillingsloven

Ifølge husleieloven er det ulovlig å legge vekt på kjønn, etnisitet og religion når man skal leie ut husrom. Ved diskriminering av kjønn gjelder likestillingsloven. Man kan verken velge bort noen, eller skrive i en utleieannonse at noen er uaktuelle leietakere på grunn av kjønn.

– Jeg kan betale, akkurat slik jenter kan

LETER VIDERE: Anwar Khan Stanikazai gir ikke opp hybeljakten, til tross for alle avslagene. Foto: Privat.

Anwar Khan Stanikazai er en av flere menn som har møtt lukkede dører i hybeljakten. 18-åringen bor for tiden i Smilebakken Bufellesskap, men er på jakt etter et eget sted å bo. Han forteller at han har kontaktet mange huseiere, men uten hell. Noen av avslagene kommer fordi han er gutt.

– Jeg har ringt flere utleiere som har postet annonser i Facebook-gruppa, og noen av dem sier rett ut at de kun vil ha jenter. Jeg forklarer at jeg er i stand til å betale, akkurat slik jenter kan, men det er likevel ikke godt nok, forteller Stanikazai.

Hvorfor utleierne ikke vil leie ut til han som gutt, vet han fortsatt ikke.

– Når jeg spør dem hvorfor de kun vil ha jenter så har de ikke noe svar, sier han.

OFFENTLIG AVSLAG: En utleier i Facebook-gruppa skriver at han søker kvinnelig leietaker til en hybel. Når Stanikazai spør om det ikke er mulig for gutter å søke, er dette svaret han får. Foto: Faksimile fra Facebook.

Bare unntak ved «personlige forhold»

Selv om det er ulovlig å velge leietaker på bakgrunn av kjønn finnes det unntak. Juridisk seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Carl Fredrik Riise, forteller at bildet er litt mer sammensatt enn som så.

KJENT PROBLEM: Carl Fredrik Riise er kjent med problemet, og sier at LDO har hatt flere konkrete saker om dette. 
Foto: LDO.

– For eksempel er det slik at hvis utleieren selv skal dele bad og kjøkken med leietakeren, vil leieforholdet være et «personlig forhold» etter loven. I slike tilfeller håndhever ikke ombudet loven, og det vil som oftest være tillatt å legge vekt på kjønn, sier Riise.

Loven gjelder altså bare dersom du skal leie ut en egen leilighet i ditt eget hus uten å dele kjøkken og bad med leietaker, eller dersom du skal leie ut en leilighet som du selv ikke skal bo i.

– Da vil ikke dette være et personlig forhold. Da vil det som det klare utgangspunkt ikke være tillatt å vektlegge kjønn når man velger leietaker, forklarer Riise.

Få sanksjonsmuligheter ved ulovlige annonser

Selv om diskriminering altså er ulovlig forteller Riise at LDO generelt har få sanksjonsmuligheter i en slik sammenheng hvor utleiere poster annonser der de eksplisitt søker kvinnelige leietakere.

– Konsekvensene ved å skrive offentlig at man kun ønsker å leie ut en leilighet/hybel til jenter i tilfeller der det ikke er tillatt, vil i utgangspunktet være at ombudet krever at annonsen fjernes, sier Riise.

Men dersom du tror du har blitt utsatt for diskriminering er det også mer hjelp å få.

– Da kan man ta kontakt med veiledningstjenesten hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier Riise.

Her kan du lese hele likestillingsloven.

Det er gratis å få råd, veiledning og å få saken sin behandlet hos LDO.

Ingen av utleierne som Nærnett har tatt kontakt med har ønsket å kommentere saken. Flere av annonsene som omtales har også blitt fjernet etter hvert som utleierne har lyktes med å få tak i leietakere.

§ 1-8. Forbud mot diskriminering

Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet. Ved diskriminering gjelder likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Kilde: Husleieloven.