460 millioner er bevilget til politidistriktet 

Disponeringsskriv fra politiet

POLITIDIREKTØREN: Politidirektoratet har i dag lagt frem nytt disponerinsskriv for 2017

Millionbeløp skal i 2017 komme til Møre og Romsdal politidistrikt. Dette er en økning på 2,5 prosent. 

Politidistriktene skal rustes opp og det skal reduseres i veksten av særorganer og Politidirektoratet. I disponeringsplanen for politi og lensmansetaten, som ble lagt frem torsdag, fikk Møre og Romsdal bevilget mer midler enn på flere år. De fikk hele 460 millioner kroner. 

- Det er ikke lenger noen vekstambisjon for Politidirektoratet. Nå er vi enige om at polidistriktene må få den ressurstilførselen de nå får, uttalte politidirektør Odd Reidar Humlegård til dagbladet tidligere i dag.

30 nye arbeidsplasser
Politidistriktet skal få 30 nye årsverk i 2017. Møre og Romsdal politidistrikt har til nå vært underbemannet, etter mange år med nedprioritering av de små politidistriktene. I Møre og Romsdal nå er politidekningen på 1,29 per tusen innbygger som er det minste i hele landet. 

Les Politidirektoratets dokument her