8 av 24 påmeldte fartøy får fiske etter makrellstørje

Disse får fiske etter makrellstørje

ILLUSTRASJONSBILDE: En gruppe med makrellstørje. FOTO: Danilo Cedrone (United Nations Food and Agriculture Organization)

Fiskeridirektoratet har foretatt trekning av påmeldte fartøy til å fiske etter makrellstørje.

– Vi åpner nå for at hele åtte båter kan delta i makrellstørfjefisket i 2019, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. 

Av 24 påmeldte får følgende fartøy delta i makrellstørfjefisket i 2019: 

Fartøy som fisker med line: 


Hver av disse fartøyene får en kvote på 6 tonn makrellstørje. 

Fartøy under 40 meter som fisker med not: 


Hver av disse fartøyene får en kvote på 45 tonn makrellstørje. 

Fartøy over 40 meter som fisker med not: 


Dette fartøyet får en kvote på 52 tonn makrellstørje. 

Disse åtte fartøyene får en kvote på til sammen 211 tonn makrellstørje. Den totale kvoten til Norge i 2019 ligger på 239 tonn noe som er 139 tonn mer enn i 2018. I 2020 er det planlagt at kvoten skal gå opp til hele 300 tonn. 

Hvilke andre fartøy som var med i trekningen kan du lese om på fiskedirektoratet sine nettsider.

 

Makrellstørje, eller blåfinnet tunfisk, er den største av makrellfiskene. Den kan nå en lengde på rundt 4,5 meter og en vekt på opp til 680 kg. Overfiske førte til at det var forbudt å fiske etter makrellstørje og lenge var fiskearten glemt. Nå har fiskelykken snudd og fisken er tilbake i norske farvann. Fiskearten regnes som den dyreste fisken i verden.