Dobling av skulking på ungdomskolene i Ørsta

Ørsta Ungdomskole

I fjor høst gjennomførte Ungdata en undersøkelse blant ungdommer i Ørsta kommune, der kom det fram at skulking i ungdomskolen har doblet seg siden 2013. Derimot på videregående skole har den sunket med ti prosentpoeng.
 

Leder for ungdomsrådet i Ørsta kommune Lisa Follestad frykter problemet kan bli verre.
- Det er et litt skummelt høyt tall, spesielt når det er på grunnskole nivået. Om man ser på videregående skolen har den gått nedover, og da kan man lure på om kanskje en fraværsgrense vil hjelpe også på ungdomskolen.

Ønsker helsestasjon for ungdom

Tallene i Ørsta ligger på 24 prosent i 2016, noe som vil si at Ørsta har de høyeste tallene på Sunnmøre. Til sammenligning ligger nabokommunen Volda på 13 prosent ved deres siste måling i 2013.  Follestad og ungdomsrådet har ønskene klare og jobber allerede for å bedre situasjonen.
- Vi ønsker å utbedre helsetilbudet for ungdom i Ørsta. Vi ønsker å få en egen helsestasjon for unge når det nye helsehuset kommer, for vi tror mye av problemene ligger i de stadig økende depresjonsproblemene bland ungdommer, sier Lisa Follestad til Nærnett.

Ørsta har allerede et helsetilbud i samarbeid med Volda kommune, men den dag i dag ligger det kun en helsestasjon i Volda. Follestad vil også at det skal bli et bedre helsesøster tilbud på skolene.
-Nå for tiden har Ørsta besøk to ganger i uken, Vartdal en gang i uken og Sæbø en gang annenhver uke. Dette ønsker vi å forbedre, sier Lisa Follestad til Nærnett fredags kveld.