Dømt til fengsel for hærverk på Eid kirke

Dømt for hærverk

DØMT: En mann i 20-åra er dømt til fengsel for hærverk i Eid kirke. Foto: Daniela Elvebakk Mala

Mannen som var tiltalt for hærverk på Eid kirke, er dømt til fengselsstraff.

En mann i 20-åra er i Søre Sunnmøre tingrett dømt til fengselsstraff for en rekke lovbrudd, deriblant hærverk påført Eid kirke i fjor høst.  Han ramponerte orgelet og tilgriset kirken med et brannslukningsapparat. Mannen, som er bosatt i Volda, ble også dømt til å betale erstatning.

Rusproblem

Mannen har tidligere forklart retten at han har et rusproblem, og at han var rusa når lovbruddene skjedde. Han er i tillegg dømt for vold, tyveri og for å ha stjålet medisiner fra Volda sykehus.

Tingretten dømte mannen til ett år og to måneder i fengsel, der sju av månedene kan trekkes fra om han blir med i et avrusningsprogram. Retten mener at han skal kunne klare dette, da han har holdt seg rusfri i tiden han har sittet i varetekt.  De 189 dagene i varekt vil kunne trekkes fra dommen.  

Må punge ut

Han er også dømt til å betale 100 000 kroner i erstatning til Eid Kyrkjelege Fellesråd, og 683 798 kroner til Knif Trygghet Forsikring. Dette er 341 894 kroner mindre enn det forsikringsselskapet krevde. Dette fordi retten mente at det ville være unødvendig tyngende for tiltalte å betale hele erstatningskravet.