– Vi får ikke noe tilbake

Dyrere ferge setter sinnene i kok

PENGER I KASSA: Fergebillettørene får mer penger å holde styr på. FOTO: Mathias H. Hamre

Fergeprisene på Volda-Lauvstad ble ved nyttår dyrere, tilsvarende to takster. De som bor på vestsiden av Voldsfjorden ble ikke informert på forhånd, noe som har satt sinnene i kok.
 

– Det oppleves veldig urettferdig å få prisøkningen oppå andre ulemper som vi allerede har med ferger, sier Jorunn Beate Lillebø Lande. Hun bor på Lauvstadsiden av fjorden, og er aktiv i Lauvstad og Velsvik Grendalag.

Nærnett og Radio Volda er med når Lande tar den daglige tjueminutters fergeturen over fjorden. Smilet sitter løst, men så fort prisøkningen er tema, skrur stemningen seg til.

Fylket: – Må være balanse i forhold til utgiftene

– Jeg har ikke orket å bruke energi på hvor mye ekstra jeg må betale, fortsetter hun, og kikker på sin sidemann Jon Grebstad. Han skryter av den lille bygda si.

– Det er en dugnadsånd du ikke finner mange plasser. Folk er inkluderende her, sier han. Han blir også fort alvorlig når vi spør hva han syns om kommunikasjonen med fylkeskommunen.

OPPGITT: Jorunn Beate Lillebø Lande og Jon Grebstad er avhengige av ferga
OPPGITT: Jorunn Beate Lillebø Lande og Jon Grebstad er avhengige av ferga. 

– Det hadde vært forståelig at vi måtte ofre noe hvis tilbudet ble bedre. Men vi får ikke noe tilbake, og de er såpass arrogante at de ikke bryr seg med å gå i dialog og forklare hvorfor denne prisstigningen kom. Man bare tar det fra individer som er helt avhengige av ferga for å finansiere prosjekter andre steder i fylket, sier han oppgitt.

Arild Fuglseth er samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, som bestemmer prisen på fergeturene. Han forklarer hvorfor seilasen over fjorden er blitt dyrere. 

TAR SELVKRITIKK: Samferdselssjefen sier de vanligvis sender saker om fergeendringer ut på høring. FOTO: Pressebilde, mrfylke.no


– Vi skal finansiere fergetilbudet, og det finnes to kilder til finansiering: Tilskudd fra det offentlige, og betaling fra passasjerer. Det må være balanse i forhold til utgiftene. Og nå kommer det miljøteknologi, bedre fergetilbud og materiell, utdyper han. Fuglseth avskriver at det ble dyrere på grunn av avstanden mellom de to kaiene, slik det har blitt hevdet fra ulike hold.

– Respekten er langt nedi gjørma

Grebstad poengterer at folk er for avhengige av ferga til å la være å bruke den.
– Folk må på arbeid og skole. Vi kan ikke bytte skole, jobb eller rådhus fordi ferga er for dyr. Man kan jo sette igjen bilen for å demonstrere, men det går bare ut over deg selv. Den ruta her er veldig viktig for folk.

Samferdselssjefen innrømmer at de kunne løst saken annerledes.
– Jeg ser jo at vi kunne sendt forslaget på høring før det ble politisk behandlet. Det gjorde vi ikke i denne saken, men det kunne vi ha gjort selvfølgelig. Vi gjør det på ruteendringer, men på takst har vi ikke gjort det. Så den ser jeg.

Grebstad avslutter med en streng mine.
– Vi skal nok klare oss, og omstille oss. Men respekten (til fylket jou. anm.) er langt nedi gjørma. De får ikke noen velvilje videre. Man kan få til mye med kommunikasjon, men når de gjør seg store og hever seg over oss, er det verst for dem. Fylket skal tross alt jobbe for at det er godt å bo her, men det føler jeg ikke at de er i nærheten av.