Ørsta: Vil bruke 1,5 millioner på en ekstra SFO-måned

ØRSTA: Barn i Ørsta skal få tilbud om SFO i skoleferiene.

Alle var enige om å utvide SFO-ordningen fra 9,5 til 11 måneder på onsdagens møte i levekårsutvalget. Bare et knapt flertall stemte for Marit Aklestads (SV) forslag om at kommunen skal finansiere økningen. 

Marit Aklestad (SV) mener administrasjonens forslag vil ramme særlig aleneforeldre med flere barn.
Marit Aklestad (SV) mener administrasjonens forslag vil ramme særlig aleneforeldre med flere barn.

Neste uke skal kommunestyret stemme over endringer i SFO-vedtektene. Det opprinnelige forslaget fra administrasjonen, anbefaler politikerne å vedta et forslag som gir ørstabarn tilbud om SFO i skoleferiene. Tiltaket skulle finansieres gjennom foreldrebetaling.

Vil betale litt og litt

Ifølge morenytt.no, etterlyste FAU ved Vikemarka, Velle og Hovden, i et brev til kommunen en forutsigbar ordning som ikke krever plutselige utgifter i forbindelse med den enkelte ferie. Dette ville administrasjonen løse ved å øke de månedelige satsene hele året. 

Hvis forslaget blir vedtatt, må foreldre som ønsker å benytte seg av SFO både i feriene og ellers, ut med 3590 kroner i måneden. Det er 600 kroner mer enn tidligere.

Usosialt forslag

Marit Aklestad fra SV mener det opprinnelige forslaget ikke har sosial profil. Hun foreslo for levekårsutvalget å bruke 1,5 millioner for å spare foreldrene for utgiftene til ferietilbudet.

- Hvis vi vil at foreldre skal være i full jobb, må ferietilbudet være for alle. Ikke bare dem med høyest inntekt, sier Aklestad.

Forslaget hennes fikk 4 stemmer, og 4 stemte i mot. I tilfeller med stemmelikhet, blir leders stemme dobbel. Utvalgsleder var på jasiden, og dermed ble Marits forslag vedtatt.

Blant dem som stemte mot forslaget, var Høgres to representanter, Ann-Karin Sætre og Fredrik Langlo. De mener forslaget bør komme i forbindelse med budsjettet. -Det viktige nå er å omfavne det opprinnelige forslaget, sier Langlo.

På spørsmål om Høgre ønsker SFO skal være tilgjengelig også for familier med lavere inntekt, svarer Ann-Karin Sætre at vi har velferdsstaten som skal ta hånd om økonomisk utjevning. -Sosiale ordninger sørger for dem i en vanskelig situasjon, sier hun.

Marit Aklestad synes kommunen bør ta sin del av ansvaret. Hun mener en sosial profil er avgjørende for om Ørsta blir attraktiv for barnefamilier. - Et dyrt SFO betyr at mange foreldre tvinges til å jobbe deltid for å være hjemme med barna. Vi må gi folk et reelt valg om å benytte seg av skolefritidsordninga, forklarer hun.

Saken skal behandles i neste ukes kommunestyremøte.