Elvemuslinger lever farlig i Volda

Elvemuslinger i fare

Flere utrydningstruede elvemuslinger bor i Øyraelva i Volda.                                                                                               Foto: Torger Havåg

I Øyraelva lever en av Europas utrydningstruede arter, elvemuslingen. Nå trues den av gummigranulat fra Volda stadion. 

Tidligere denne uka publiserte Nærnett en sak om trusselen gummigranulatet er for livet i Rotevatnet og Øyraelva. Kjell Sandaas, konsulent for kartlegging av ferskvannsmuslinger, er bekymret for bestanden av elvemuslingene.

– Muslingen er avhengig av at kretsløpet og samspillet med elva fungerer godt. Det er ikke bra for dem om gummigranulat kommer ut i elva og sprer miljøgifter, sier Sandaas.

Det har blitt observert elvemuslinger to steder i Øyraelva.

Lever av fisk

Elvemuslinger blir født som larver. De må bare noen måneder ut i livet sitt finne seg en vertsfisk og leve av. Det er viktig at den finner seg riktig vertsfisk, enten en laks eller en ørret. Der lever den som en parasitt på gjellene. Finner ikke larven en vertsfisk dør den.

– Hvis laksen i Øyraelva minker, som kan skje på grunn av gummigranulatet, vil ikke larvene kunne leve. Da vil bestanden av muslingene minke.

Elvemuslinger filtrerer rundt 50 liter vann hvert døgn. Dette renser og klarner vannet i elva. De er av stor betydning for økosystemet.

– Vannet sirkuleres inne i muslingen, og de filtrerer ut de partiklene som gir næring. Vi er usikre på om miljøgiftene fra gummigranulatet blir tatt opp som næring eller ikke, men gjør de det, så er det definitivt ikke positivt.

Ansvar ovenfor Europa

Mer enn halvparten av alle elvemuslinger i Europa lever i Norge. Derfor er elvemuslingen en ansvarsart for Norge. Det betyr at vi har et ansvar ovenfor de andre europeiske landene om å ivareta bestanden av elvemuslingen, ifølge Bernkonvensjonen.

–  Norge har hundrevis av elver, hvor det lever muslinger. Det er flere land i Europa som bare har en bekk hvor de lever. Derfor er det vårt ansvar og passe på å bevare bestanden. Bruken av gummigranulat bidrar ikke til dette.