Russetreff som gir knute og kunnskap

Et annerledes russetreff for voldarussen

Russetiden er rett rundt hjørnet og på onsdag 20. mars hadde Voldarussen et litt annerledes russetreff enn det man vanligvis forbinder med russetiden.

Det har blitt en tradisjon at Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Sanitetskvinnene og politiet har et møte for all russ på Volda vgs. hvert år i forkant av russetiden. Det skal være en forebyggende informasjonskampanje for å bevisstgjøre voldarussen om hva som er et overgrep, og også generelt hvordan man bør oppføre seg i russetiden.

Et viktig tema

Merete Nerland fra SMISO Møre og Romsdal innledet med å presentere den juridiske definisjonen av voldtekt og snakket videre om grenser og viktigheten av samtykke:

Merete Nerland
Merete Nerland ga russen mye viktig informasjon de kan trenge under russetiden.
FOTO: Stine Lund Trøan

– Jeg jobber mye med folk som har opplevd ting, men som vet ikke om det er innenfor definisjonen for det som regnes som voldtekt. Jeg tror ungdommene trenger mer kunnskap om den juridiske definisjonen av voldtekt. 

Hun poengterte blant annet at det ikke nødvendigvis må ha vært bruk av vold og/eller tvang for at det skal regnes som voldtekt, som ofte kan gjelde festvoldtekt eller sovevoldtekt, og at overgriperen veldig ofte kan være noen man kjenner. 

– Selv om det har liggi noe i lufta tidligere på kvelden, så er det er lov å ombestemme seg og dette skal respekteres. Ikke la sex, som skal være en fin opplevelse, ende opp i en straffbar handling, oppfordrer Merete til russen. 

«Spør meg først»

Dette har vært noe skolen har prioritert å ha hvert år i forkant av russetiden de siste syv årene. 

– Etter at vi starta med disse informasjonskampanjene, har vi ikke hatt noen anmeldelser av russevoldtekt i Møre og Romsdal. Vi vet at det er høye mørketall, men vi tror at dette likevel er et bra forebyggende tiltak som har spredd seg, fortalte Lisbeth Hoggen Totland, helsesjukepleier ved Volda videregående skule og Helsestajonen på Øyra Skule. 

Goodiebag
Goodiebagen fra Sanitetskvinnene inneholdt blant annet boxer, kondomer og armbånd.
FOTO: Stine Lund Trøan
 

På møtet har det de siste årene blitt levert ut goodiebagger til russen, finansiert av Sanitetskvinnene. Disse inneholder blant annet boxershorts og shorts med slagord som «Eg tek ansvar: Ja, betyr ja» og «Spør meg først». Russen får også en russeknute for å møte opp på arrangementet: en rød knapp fra Sanitetskvinnene som skal symbolisere det å ta avstand fra vold. 

En god russetid for alle

Arrangementet handlet også om å informere russen om hva de skal gjøre hvis noe skulle skje i russetiden og ellers, og også hvor man kan gå hvis man føler seg utenfor.

Lisbeth Hoggen Totland
FOTO: Stine Lund Trøan

– Jeg vet at for noen er russetiden noe kjempespennende man gleder seg til med masse forventninger. Også møter jeg ungdommer som gruer seg. Det er en vanskelig tid der det blir litt mer synlig hvis noen ikke er like mye med. Da er det viktig å vite at man kan komme og snakke med oss, fortalte Totland. 

Russen ved Volda videregående skole har et stort russestyre på rundt 30 personer som alle har forskjellige roller. Vi nevner russelege, økonomisjef, prevansjonsjef og festsjef. Russepresidentene Eirik Sjøhelle Eiksund (18) og Ingri April Juliebø (18) er også opptatt av å gjøre russetiden til et morsomt og trygt arrangement.

– Som russepresidenter skal vi passe på at det blir en god russetid for alle. Jeg ser for meg at vi skal bli en sånn stor gjeng som skal henge masse sammen. 

Årets russepresidenter Eirik Sjøhelle Eiksund (18) og Ingri April Juliebø (18)
FOTO: Stine Lund Trøan
 

Russepresidentene er også fornøyde med de ulike helsetilbudene ungdommene i Volda har.

– Vi har helsesykepleiere på skolen, i tillegg så har vi helsestasjon for ungdom på Øyra skule som er et kjempebra tilbud. Og når det kommer til det at folk kan føle seg utenfor i russetiden, så kommer vi i russestyret til å være ekstra påpasselige på å få alle til å føle seg inkludert, forteller Eiksund. 

– Jeg tror vi er ganske mange gjenger, så jeg tror det skal gå fint. Så kan vi ta til oss folk hvis de skulle føle seg ensomme. Ellers tror jeg de på helsestasjonen er de beste å prate med hvis det er noe, tilføyer Juliebø.

På lag med russen

Politioverbetjent Pål Inge Olsen var også der og snakket litt om lover, konsekvenser, erfaringer fra tidligere år og tips til elevene for en trygg russefeiring.

– Hensikten er at vi skal få russen til å forstå at vi er mange som bryr oss om dem og at vi er her for å hjelpe. Vi ønsker virkelig at de skal ha en trygg russetid.

Politioverbetjent Pål Inge Olsen syns det er viktig med god kommunikasjon med russen.
​​​​​FOTO: Stine Lund Trøan
 

 Han forteller videre at de allerede har hatt god kontakt med russestyret og får meldinger når det skal være russefester slik at de skal ha mulighet til å være der hvis noe skulle skje. Videre uttrykte han at han ønsket en videre god dialog med russen.

– Vi må spille på lag, og vi er ikke ute etter å ta dere – vi er ute etter å hjelpe dere slik at dere skal føle trygghet ved at vi er der, sa Pål Inge Olsen til russen under møtet.

Han håper på at politiet kan få komme på møtet neste år også. I tillegg skrøt han av Sanitetskvinnenes gode arbeid for russen og at skolen prioriterer tid til dette møtet i skoletiden.

– Det var et veldig informerende møte, og jeg synes det er bra at vi kan ha en god dialog med både politiet, SMISO og helsepersonellet her på skolen. Veldig viktig at vi kan ha dette samarbeidet her tidlig før russetiden begynner og mens den pågår, fortalte den fornøyde russepresidenten Eiksund. 

SMISO

- Står for Senter mot incest og sexuelle overgrep

- Tilbud til kvinner og menn eller pårørende til de som har opplevd seksuelle overgrep. 

- Et lavterskeltilbud- trenger ikke henvisning.

- Tilbyr veilending og råd. 

Rapport om voldtekt fra Politiet

- Festrelaterte voldtekter utgjorde i 2017 44 prosent av de anmeldte voldtektene. 

- Festrelaterte voldtekter er den største kategorien av anmeldte voldtekter, og i rapporten kommer det fram at antallet saker kategorisert som dette er høyere enn i noen av Kripos sine tidligere voldtektsrapporter. 

- Festrelaterte voldtekter skjer i forbindelse med fest eller uteliv. Fornærmede og gjerningspersonene er ofte unge, og overgrepene kjer ofte etter at det er etablert en viss kontakt. Det er typisk at begge parter har konsumert betydelig mengder alkohol.

- Det fremgår i rapporten at det har vært en økning i antallet anmeldte voldtekter de siste årene, og at dette kan skyldes åpenhet om seksuelle overgrep og at kriminalitetstypen blir tatt mer på alvor og prioriteres.