Lite engasjement på Søre Sunnmøre

Få ungdomsparter

AKTIV UNGDOM: De unge er med på å forme stortingspolitikken, her ved AUF sitt årsmøte. Foto: Christian Andre C. Pettersen

Det nærmer seg stortingsvalg og i høst skal Norges befolkning avgjøre hvilken retning landet skal gå i. Men hvor kan ungdommene delta i politikken? Nærnett har laget en oversikt over ungdomspartiene på Søre Sunnmøre og resultatet er mørkt.  Det finnes nesten ikke politiske partier for ungdommer.

 

Flere av de store ungdomspartiene eksisterer ikke i det hele tatt på Søre Sunnmøre. Grunnet lite engasjement har noen av partiene måtte danne regionslag for å tilby ungdommen partipolitisk deltagelse. Dekningsprosent er dårligst blant Sosialistisk Ungdom, Krfu og Unge Venstre, som ikke har noen lokallag i det hele tatt. Av alle kommunene på Søre Sunnmøre er det kun Unge Høyre og Fpu som kan skryte av lokallag som dekker alle kommunene.

Oversikt over din kommune med ungdomsparti

Tabell: Torgeir Knutsen

Tror mange bryr seg om samfunnet

Nærnett har vært i kontakt med Volda-studenten Guro Kvist som prøvde å starte AUF i Ørsta/Volda våren 2016. Ett år senere er lokallaget nedlagt. Kvist har tidligere vært aktiv i AUF Hordaland og da hun flyttet til Volda savnet hun politikken. Hun tror engasjementet er der, men ikke at det kommer godt nok ut.

– Det er ikke mangel på engasjement rundt her. Men de som vil bli med, og som har et engasjement, har kanskje ikke blitt spurt. Det handler mer om informasjonen som ikke kommer ut. Jeg tror mange bryr seg om samfunnet, forteller Kvist.

På spørsmål om det er viktig med politiske ungdomslag er de to tidligere medlemmene klar i sin tale.

– Ja, uten tvil er det viktig! Det er vi som vet best hvordan det er å være ungdom. Vi har en viktig stemme i dette samfunnet.

Spiller en fremtidig rolle

Marcus Buck er listet opp som demokratiekspert ved universitet i Tromsø. Han forteller at ungdomspartier er viktig for fremtiden.

– Ungdomspartier har mye å si for fremtidig rekrutering til politikken. Det partiet som er flinke til partibygging har en fordel. Her kan man se at FPU og FRP har vært flinke som stort sett har partier overalt, forteller Marcus Buck.

Grunnet lite engasjement er det flere ungdomspartier som har laget et større lokallag slik at ungdommer skal ha mulighet til å engasjere seg. Blant annet har Unge Høyre, AUF og FPU dannet lokallag som dekker større deler av Søre Sunnmøre. Buch forteller at det er ungdommene som må ordne lag selv.

 – Det er lettere for ungdommer og bli med å partiet om det er dannet allerede, selvfølgelig. Men hvis det finnes engasjement så er det bare å lage lag selv. Men er det ikke grunnlag, så er det ikke grunnlag, det er ungdommene som må engasjere seg, sier Buck.

Sliter med rekruteringen

Tilbake sitter Kvist og Skoglund uten ungdomslag, et drøyt halvår før valget. Det var flere årsaker til at Ørsta/Volda AUF ble nedlagt, forteller Kvist. Grunnet lærerutdanning følte Kvist at hun ikke kunne rekruttere på videregående skoler for AUF.  

– En av grunnene til at det ikke fungerte, er at mye av kjernen i ungdomspolitikk er i videregående skole, derfor ble det lite med informasjonsgiving. Men jeg tror ungdommer er engasjerte. Men når de ikke får informasjonen, så blir det vanskelig rekruttere dem Politikk skal være gøy og sosialt, avslutter Kvist.

Torgeir Knutsen

Les flere artikler fra Torgeir Knutsen.

Journalistikkstudent ved høgskolen i Volda