Arbeidsledigheten går ned på søre Sunnmøre

Reduksjonen i arbeidsløsheten som har vært i det siste året fortsetter også den siste månden. Det viser tall NAV offentliggjorde fredag formiddag.

Det er på indre Nordmøre at arbeidsledighetreduksjonen er størst, der kommuner som Surnadal og Kristiansund har redusert arbeidsledigheten med 21,7 % og 16,7 %.  Dermiot er reduksjonen på søre Sunnmøre mindre. Statistikken fra NAV viser at 26 nye personer har blitt arbeidsløse på Herøy den siste måneden. Også på Ulstein fått en ekstra arbeidsledig iløpet av den siste månden.

Det finnes også positive tall

For i Ørsta og Volda har statistikken gått motsatt vei. Arbeidsledigheten minsket med 23 og 13 personer. 

– Sammnelignet med resten av landet har Møre og Romsdalen hatt en god utvikling det siste året, sier Stein Veland, fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdalen.

Utviklingen i Møre og Romsdalen viser at fylket har hatt en nedgang på 10%, mens resten av landet har hatt en reduksjon på 4 %.