Færre omkommer i trafikkulykker

Statistikk fra Statens Vegvesen viser at det stadig blir færre drepte i trafikken. Illustrasjonsbilde: Even Ørjasæter

Statistikk fra Statens Vegvesen viser at det stadig blir færre drepte i trafikken. Illustrasjonsbilde: Even Ørjasæter

Så langt i år har 20 personer mistet livet på norske veier. Dette er elleve mindre enn på samme tid i fjor.

Første mars kom den månedlige statistikken fra Statens Vegvesen, over hvor mange som har blitt drept i trafikken så langt i år. I januar, februar og så langt i mars er det 20 personer som har omkommet på norske veier.

Følg Nærnett på facebook for de ferskeste nyhetene

Elleve færre i år

Pressesjef i Veidirektoratet, Kjell Bjørn Vinje, forteller at det per i dag er 20 personer som har mistet livet i trafikken så langt i år.

– Det var syv som døde i januar, seks i februar, og så langt i mars er det syv. Det blir da 20 personer. Tilsvarende tall i fjor var 31 personer på samme tidspunkt. Så per i dag ligger det elleve under, sier Vinje.

Vinje forteller at de 20 personene var fra følgende fylker:

 • Rogaland: 7
 • Nordland: 2
 • Hordaland: 2
 • Sør-Trøndelag: 2
 • Møre og Romsdal: 1
 • Akershus: 1
 • Hedmark: 1
 • Vestfold: 1
 • Oppland: 1
 • Vest-Agder: 1
 • Troms: 1
 • Sogn og Fjordane: 1

Vinje deler tallene for mars måned med Nærnett. Tallene for mars er foreløpige per 22. mars 2017. I Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark har det ikke vært noen som har omkommet på grunn av trafikkulykker.

Foreløpig oversikt over antall drepte i februar måned fra 2010 til 2017. Kilde: Statens Vegvesen
Foreløpig oversikt over antall drepte i februar måned fra 2010 til 2017. Kilde: Statens Vegvesen

– Mindre risiko i dag

Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Veidirektoratet. Foto: Privat
Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Veidirektoratet. Foto: Privat

Vinje forteller at det stadig er færre som omkommer i trafikken.

– Fra midten av 70-tallet går kurven én vei, og det er nedover. Det blir færre drepte og det blir færre hardt skadde på norske veier hvert år, sier han.

– Hvorfor blir det færre og færre?

– Det har først og fremst sammenheng med at bilene er bedre og sikrere nå enn hva det har vært. Veiene har også blitt bedre og sikrere, mens det tidligere var langt større risiko for å bli hardt skadd eller for å miste livet i en ulykke. Risikoen er mindre i dag, sier Vinje.

Han mener at sjåførene i dag får bedre opplæring.

– Vi har i Norge, eller Skandinavia for den del, kanskje hatt verdens beste kjøreopplæring. Så vi har bedre sjåfører nå enn hva vi hadde før. I tillegg til det så jobbes det systematisk og målbevisst med trafikksikkerhet i Norge, noe som også da er med på å forsterke utviklingen, forteller Vinje.

Kan ikke si seg fornøyd

Vinje understreker at dette likevel ikke er noe vi kan være fornøyd med.

– Én trafikkulykke er én for mye. I fjor mistet vi 135 menneskeliv i trafikken, og de er mer enn bare tall og statistikk. Det er 135 skjebner, som berører familier, kollegaer, fotballag, kor og lokalsamfunn over hele landet. Selv om utviklingen går riktig vei, må ikke det være noen hvilepute. Vi må fortsatt ha fullt fokus på trafikksikkerhetsarbeid, sier pressesjefen.

Vinje har noen oppfordringer til folk som er ute på veiene:

 1. Det viktigste er: å bruke hodet
 2. Holde farten
 3. Holde seg edru og rusfri
 4. Bruke bilbelte
 5. Ha god tid og planlegge godt
 6. Ta hensyn til de andre trafikantene

– Hvis alle hadde brukt hodet og kjørt lovlig i trafikken, så hadde vi i hvert fall halvert antall drepte i trafikken - minst, sier Vinje.

Nullvisjon

Vegvesenet har en nullvisjon som grunnlag for alt arbeidet de gjør.

– Det er da et ønske om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Det høres selvfølgelig ut som en utopi i en drøm, men når du skal sette deg et mål, og ha en visjon for arbeidet, kan du ikke ha en annen visjon enn at ingen skal bli drept, sier Vinje.

Han forteller at nullvisjonen både gjelder i kontroller, kjøreopplæringer eller arbeid med utforming av veier.

– Målet er å gjøre dette så trafikksikkert som mulig, slik at ingen mister livet på grunn av det, sier Vinje.

 

Oversikt over antall drepte i trafikken til og med februar 2017. Kilde: Statens Vegvesen
Oversikt over antall drepte i trafikken til og med februar 2017. Kilde: Statens Vegvesen

 

Om ulykkestatistikk

 • Oversikten viser antall drepte trafikanter i veitrafikkulykker i Norge
 • Med “drepte” menes dødsfall som inntreffer inntil 30 dager etter ulykkesdato, hvor dødsfallet er en konsekvens av ulykken
 • Formålet er å gi informasjon om ulykkesutviklingen på norske veier
 • Tallene er foreløpige og kan bli endret på et senere tidspunkt