Store avfallsfunn ved ferjekaia på Folkestad

Fant 170 kilo avfall og dødt dyr på 500 meter

FOTO: Clean Shores Volda

Clean Shores Volda hadde 2. april jobben med å rydde avfall langs ferjekaia ved Folkestad. Resultatet var oppsiktsvekkende.

Clean Shores Volda kunne melde om at resultatet av opprydningen forrige uke, der elleve sekker med plastsøppel og en diger presenning som nesten hadde blitt til gress, samt at et dødt dyr ble funnet.

Hogne Kile kunne fortelle 
om svært stor avfallsfangst.
Foto: Clean Shores Volda.
​​

– Vi finner ofte døde dyr

Inspirator og promotør for Clean Shores Volda, Hogne Kile, var en av de som var på ryddeaksjonen for en uke siden. Han kunne fortelle om reaksjoner fra deltagerne på dugnaden av funnene de fant.  

– Folk ble spesielt forskrekket når vi fant 170 kilo med søppel på 500 meter ved ferjekaia på Folkestad. Problemet er jo også at du ikke ser avfallet fra strandkanten. Du ser det ikke før du går på det, så du må ha det jeg kaller «plasticeyes» for da ser du det bedre, sier Kile.

Det var ikke bare plast Clean Shores Volda kom over, for konsekvensen av marin forurensing kom også tydelig frem under denne aksjonen. Sammen med alt avfallet ble det også funnet en fugl av typen hegre, som ser ut til å ha blitt kvalt av avfall i sjøen. 

Hegren som endte sitt liv
ved, å blir kval av plast. 
Foto: Clean Shores Volda.

– Vi ser ofte døde dyr, veldig ofte, det skjer nesten på hver eneste dugnad. De dyrene vi ser mest av er fugler av forskjellige arter. Da er det snakk om svaner til forskjellige sjøfugler. Problemet er jo at vi oftest aldri vet helt hva dødsårsaken er.

Økning av avfall

Kile kunne fortelle at de har tre til fire ryddeaksjoner i året kun i Volda, men at de på landsbasis har dugnader nesten daglig. Clean Shores Global-systemet er etablert i mange kommuner i Norge. Dugnadene er også spesielt viktige ettersom at Kile kunne fortelle at de opplever en økning av plastavfall når de rydder.

– Ja vi ser en økning. Vi klarer vel å finne mellom ti og førti søppelsekker per dugnad på to timer. Alle deltagerne blir ofte forskrekket fordi det er ingen som forventer på forhånd at funnet av avfall skal være så stort.

Oppfordrer alle til å delta.

Her er rundkjøringa på Folkestad ferjekai pyntet.
Foto: Clean Shores Volda.

I Volda har Clean Shores holdt på i tre-fire år, og aksjonene deres varer i to timer, på den tiden plukker de mellom 20-30 sekker med søppel. Kile kunne også si at Clean Shores planlegger å starte opp med aksjoner i både Ørsta kommune og Eid kommune i løpet av våren.

Tilslutt kunne Kile oppfordre alle som ønsker til å delta på dugnadene som et av tipsene til å redusere plastavfallet.

– Alle folk kan delta på dugnadene våres. Selvfølgelig kan de også redusere avfallet samtidig som de må være oppmerksomme på problemet. Når det gjelder det å delta på dugnadene, som vi i Clean Shores arrangerer så kan hvem som helst delta. En kan finne når og hvor dugnadene vil være på de kommunale facebook-sidene til Clean Shores.

Finn ut mer om Clean Shores Volda her.

Vil øke strafferammen for miljøkriminalitet

Samtidig som Clean Shores Volda finner flere kilo søppel langs norskekysten, kunne Regjeringen melde, på sin hjemmeside den 05.04, at de vil øke strafferammen for miljøkriminalitet. Lovene de vil øke strafferammen på er naturmangfoldloven, forurensningsloven, produktkontrolloven og svalbardmiljøloven, det er da snakk om å øke strafferammen fra tre til fem år. 

"Miljøkriminalitet er en trussel både mot mennesker og miljøet rundt oss. Vi øker strafferammen i viktige miljølover og innfører mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Dette vil styrke håndhevingen og etterlevelsen av regelverket. Vi gjør det for å redusere risikoen for skader på natur, miljø og helse", sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.