Får penger til ferjekaier

Får penger til ferjekaier

Det er satt av penger til ferjestrekningene Festøya - Solavågen (E39) og Volda - Folkestad (rv651 ). Foto: Edvard Ertesvåg

Både Volda og Ørsta får penger til nye ferjekaier i forslag til Statsbudsjettet 2019.

Et av hovedpunktene i samferdselsdelen av forslaget til neste års statsbudsjett, er ferjeutbygging. Regjeringen vil at alle riksvegferjer skal ha krav om lav- eller nullutslippsløsninger.

Ny ferjekai
Arbeidet med ny ferjekai er allerede i gang. Men hvem som skal betale for hva er enda ikke avklart Foto: Edvard Ertesvåg


Nullutslippsferjer er ferjer som ikke slipper ut farlige klimagasser. Som oftest er det batteridrevne ferjer. Lavutslippsferjer slipper ut mindre klimagasser enn vanlige ferjer, men ikke like lite som de batteridrevne ferjene.

Dette påvirker ferjestrekningene  Festøya - Solavågen (E39) og Volda - Folkestad (rv651 ). Begge kontraktene for de nye ferjene er lyst ut med krav om minst tre nullutslippsferjer, den fjerde kan være en lavutslippsferje.  

I forbindelse med innføringen av de nye ferjene, har det også blitt satt av penger til å forbedre ferjekaiene på de aktuelle strekningene. 

Ordfører i Volda, Jørgen Amdam, sier det er uklart hva som blir den endelige løsningen når det gjelder den nye ferjekaia i Volda. Foto: Edvard ErtesvågOrdfører i Volda, Jørgen Amdam, er fornøyd med pengene som er satt av til kaien i Volda. Han sier likevel at det er en del ting som er uklart når det gjelder kaien.  

– Vi vet enda ikke hva slags anlegg som skal plasseres der og hvem som skal betale det, forteller Amdam.

Her er de andre samferdselstiltakene på Søre Sunnmøre: 

  • Det er satt av penger til å bygge en undergang ved Ekset i Volda på E39. 
  • Gjerdsvika fiskerihavn i Sande er en av fiskehavnene som skal få penger fra staten til å gjennomføre vedlikeholdsplaner. Til sammen har staten satt av 21 millioner kroner til utbedring av havner rundt om i Norge. 
  • Møre og Romsdal er én av åtte fylkeskommuner som kan få utvidet transporttilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 139, 2 millioner kroner skal fordeles ut fra søknader fra fylkeskommunene selv. Den nye ordningen gir rullestolbrukere og blinde/svaksynte rett på 200 enkeltreiser i året. 

Møre og Romsdal er den store taperen av samferdselsmilliardene, ifølge Sunnmørsposten. Totalt ble det satt av 73 milliarder kroner til samferdsel på landsbasis. Kun 20 millioner kroner er tiltenkt til veier i Møre og Romsdal. 

Forslaget til statsbudsjett skal gjennom forhandlinger i Stortinget i løpet av høsten.